Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

Základní ustanovení pro mistrovské soutěže

1. STŘELECKÝ  VÍCEBOJ  SVZ  ČR
1.1. Klubové přebory - dobrovolné soutěž dle rozhodnutí KVZ
1.1.1. Disciplíny v rozsahu dle rozhodnutí KVZ - Technická pravidla SVZ ČR číslo 6.
1.1.2. Soutěž jednotlivců.
1.2. Oblastní přebory - dobrovolné soutěže dle rozhodnutí OR SVZ ČR
1.2.1. Disciplíny v rozsahu dle rozhodnutí oblastní rady SVZ ČR - Technická pravidla SVZ ČR číslo 6.
1.3. Kvalifikační přebory
1.3.1. Disciplíny v rozsahu jako na M ČR 
1.3.2. Účast tříčlenných reprezentačních družstev KVZ.
1.3.3 Uskuteční se 6 kvalifikačních přeborů rozdělených po ČR.
1.3.4. Z každého kvalikačního přeboru na mistrovství České republiky (M ČR) postupují 3 družstva + družstvo organizátora mistrovství ČR.
1.4. Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR - disciplíny
1.4.1. Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole, nebo revolveru
  Počet nábojů
  Terče a vzdálenost
  Čas
  Hodnocení
1.4.2. Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole, nebo revolveru
  Počet nábojů
  Terče a vzdálenost
  Hodnocení
1.4.3. Akční střelba "Volná úloha" z velkorážové pistole, nebo revolveru
  Počet nábojů
  Terče a vzdálenost
  Provedení
  Hodnocení
1.4.4. Akční střelba z malorážové pušky
  Počet nábojů
  Terče a vzdálenost
  Čas
  Hodnocení
  Poznámka
1.4.5. Střelecká štafeta trojic z velkorážové pistole, nebo revolveru
  Počet nábojů
  Terče a vzdálenost
  Provedení
  Hodnocení
1.5. Pokyny - informace 
1.5.1. Čas se měří s přesností na 0,01 sekundy
1.5.2. Při celkové rovnosti bodů rozhoduje o pořadí družstva mířená střelba na rychlost
1.5.3. V soutěži jednotlivců se počítají disciplíny číslo 1 až 4, v soutěži družstev 1 až 5
1.5.4. Disciplíny se střílí s tasením, výjma mířené střelby na přesnost a malorážové pušky 
1.5.5. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže 
1.6. Mistrovstí České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR - veteráni 
1.6.1. Veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce 2017 dosáhne věku nejméně 55 let  
1.6.2. Disciplíny v rozsahu jako na mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR 
1.7. Pokyny - informace 
1.7.1. Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR 
1.7.2. Právo účasti na mistrovství České republiky má z každé oblasti 1 trojice + 2 jednotlivci, družstvo oblasti může být doplněno veteránem SVZ ČR dle databáze 
1.7.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR (veteránů) organizátor soutěže 
2. STŘELECKÉ SOUBOJE DVOJIC Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU 
2.1. Kvalifikační přebory 
2.1.1. Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ
2.1.2. Disciplína v rozsahu jako na mistrovství ČR ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru 
2.1.3. Z kvalifikačních přeborů na mistrovství České republiky postupují 4 dvojice 
2.1.4. Uskuteční se 5 kvalifikačních přeborů 
2.2. Mistrovství České republiky ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru o Putovní pohár předsedy ÚR SVZ ČR 
2.2.1. Disciplína: střelecký souboj dvojic na terčovou sestavu skupinovou terčů Pepper Popper, Tower a Gong 7 + 7
A 5 nábojů pro jednotlivce na 1 utkání 
B Způsob hodnocení Gama
C Časový limit pro střelbu je maximálně 15 sekund 
D Turnajový herní systém každý s každým 
E Disciplína se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra
2.2.2 Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ
2.2.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže 
3. STŘELECKÉ SOUBOJE JEDNOTLIVCŮ Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU 
3.1. Mistrovství České republiky - Czech Open Popper single 
3.1.1. Z každé oblasti SVZ ČR se turnaje mohou zúčastnit 2 nominovaní závodníci, max. propustnost střelnice pro tuto soutěž je 40 jednotlivců 
3.1.2. Disciplíny
A Souboj jednotlivců na skupinovou terčovou sestavu terčů Pepper Popper, Tower nebo Gong (4 + 4) 
B 5 nábojů pro jednotlivce na 1 utkání 
C Způsob hodnocení Gama 
D Herní systém každý s každým 
E Disciplína se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra 
3.1.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže 
4. STŘELECKÉ SOUBOJE Z ÚTOČNÉ PUŠKY 
4.1. Otevřený přebor SVZ ČR z útočné pušky standard
4.1.1. Akční střelba - souboje trojic na sestavu 2 x 10 terčů používaných v Armádě ČR
A Účast tříčlenných reprezentačních družstev 
B 3 x 6 nábojů pro družstvo na 1 utkání
C Způsob hodnocení Gama 
D Časový limit pro střelbu je maximálně 60 sekund 
E Herní systém každý s každým - 16 družstev, pořadí nominace stanovuje organizátor
F Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže 
4.1.2. Pro střelbu může být použita pouze UPus
5. STŘELBA Z ÚTOČNÉ PUŠKY 
5.1. Přebor SVZ ČR z útočné pušky 7,62 x 39
5.1.1. Disciplíny
A Mířená střelba na přesnost
B Akční střelba
5.1.2. Pro střelbu může být použita pouze UPus v ráži 7,62 x 39
5.1.3. Hodnocení
A Součet bodových hodnot z disciplín
6. ČESKOMORAVSKÝ POHÁR - STŘELECKÝ SOUBOJ DVOJIC Z MALORÁŽOVÉ PUŠKY
6.1. Kvalifikační přebory
6.1.1. Disciplíny v rozsahu jako na MČR 
A Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ
B Z kvalifikačních přeborů na mistrovství České republiky postoupí z každé kvalifikace 5 dvojic + 1 dvojice organizátora
6.2. Mistrovství České republiky - Memoriál Ing. Miloslava Richtera
A Celková účast 21 dvojic
B Způsob hodnocení Gama
C Herní systém každý s každým, střílí se dvakrát
6.2.2. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže
7. SETKÁNÍ MISTRŮ - MÍŘENÁ STŘELBA NA PŘESNOST Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU
7.1. Mistrovství České republiky - Setkání mistrů
7.1.1. Disciplíny 
A Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 135 P
B Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 77 P (50/20)
C Mířená střelba na rychlost 5+20 ran na terč SČS-D1 (zóny A-15, B-10, C-8)
7.1.2. Hodnocení
A Součet bodových hodnot ze všech tří střeleb
B Hodnotí se zvlášť pistole a zvlášť revolver
C V celkovém pořadí se vyhodnotí i pořadí veteránů (veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce 2018 dosáhne věku nejméně 55 let)
7.1.3 Přihlášky
A Každý zájemce s minimálně 5 M VT samostatně zaslat, nejpozději do 15. října 2018 (rozhodné období 30. 10. 2017 - 15. 10. 2018)
B Adresa: Zdeněk BAZONI, Sokolov, Nádražní 374
C E - mail:
8. PŘEBOR SVZ ČR - MÍŘENÁ STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE NA PŘESNOST A NA RYCHLOST
8.1. Přebor SVZ ČR k 75. výročí bitvy u Sokolova
8.1.1. Disciplíny 
A Mířená střelba na přesnost (5 + 15 nábojů) na terč 135 P
B Mířená střelba na přesnost (5 + 15 nábojů) na terč 77 P (50/20)
C Mířená střelba na rychlost (10 nábojů) na terč 77 P (50/20)
8.1.2. Hodnocení
A, B H = z
C H = z - t
D Čas se měří s přesností na 0,01 sekundy
E Celkové hodnocení = součet bodových hodnot ze všech disciplin
F Při celkové rovnosti bodů rozhoduje o pořadí umístění v mířené střelbě na rychlost
8.2. Pokyny - informace 
8.2.1. Provedení stejných střeleckých disciplín ve stejnou dobu
8.2.2. Pro střelbu může být použita pouze VPs
8.2.3. Otevřená soutěž pro veřejnost a Aktivní zálohy (do celkového vyhodnocení přeboru SVZ ČR se hodnotí pouze registrovaní členové SVZ ČR)
9. MEZINÁRODNÍ SVAZOVÉ SOUTĚŽE
9.1. REZERVA 2018
9.1.1. Disciplíny 
A Akční střelba 
B Mířená střelba na přesnost 
9.1.2. Pro střelbu budou použity pouze zbraně zabezpečené pořadatelem 
9.1.3. Hodnocení
A Součet bodových hodnot ze všech střeleb
9.2. Pokyny - informace 
9.2.1. Účast tříčlenných reprezentačních družstev SVZ ČR takto: 
A Družstvo ÚR SVZ ČR 
B Družstva komisí ÚR SVZ ČR 
C Jedno družstvo z každé oblasti SVZ ČR. Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR 
D Družstva pozvaných hostů (Aktivní zálohy AČR, zahraniční organizace, ...) 
9.2.2. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor a pořadatel soutěže
9.3. Praha - BRno - Bratislava
9.3.1. Účast tříčlenných reprezentačních družstev SVZ ČR takto: 
A 12 střílejících za "Čechy"
B 12 střílejících za "Moravu"
C 12 střílejících za "Slovensko"
D Hodnotí se 10 nejlepších střelců ze skupin A, B a C
9.3.2. Závod se uskuteční na Slovensku
9.3.3. Nominovaná družstva k reprezentaci zaslat - Ing. Karel Krátky, E-mail: , termín do konce srpna
VŠEOBECNÉ POKYNY
1 Nejpozději 3 týdny před konáním soutěže vydat a rozeslat propozice dle vzoru.V propozicích uvádět kalendářní čísla soutěží. Odpovídají ředitelé soutěží
2 Bezprostředně po skončení soutěže rozeslat výsledkové listiny dle vzoru s přesnými identifikačními údaji soutěže na všechny zúčastněné kluby
3 Je-li v jakékoliv soutěži počet postupujících subjektů z kvalifikace na MČR taxativně stanoven, zašle organizátor kvalifikace organizátoru M ČR výsledkovou listinu s vyznačením postupujících subjektů a kontaktními adresami pro rozeslání propozic M ČR
4 V případě nepředvídatelných okolností požádat místopředsedu SVZ ČR (telefonicky 723752357, E-mail: ) o provedení změny v kalendáři. Změna bude v Kalendáři na web stránkách SVZ ČR vyznačena červeně
5 Vyvěšení propozic na stránkách SVZ ČR si zajišťuje organizátor jejich zasláním na E-mail: . Nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení soutěže zaslat elektronicky výsledkovou listinu místopředsedovi SVZ ČR na adresu: a administrátorovi web stránek:
6 Pořadatelem kvalifikačních a republikových přeborů je SVZ ČR. Pověřené KVZ jsou organizátory těchto soutěží. Pořadatelem a zároveň organizátorem všech ostatních soutěží v kalendáři SVZ ČR jsou KVZ
7 Jestliže se někdo řádně kvalifikuje na mistrovské soutěže a nechce se (nebo se nemůže) zúčastnit, musí se včas organizátorovi soutěže omluvit!!!
8 Organizátor pověřený SVZ ČR organizováním vrcholových a mezinárodních soutěží je povinen požádat nejméně 2 měsíce předem KR ÚR SVZ ČR o delegování hlavního rozhodčího na tuto soutěž!
9 Na mezinárodní soutěže organizované SVZ ČR (kde pořadatelem je ÚR SVZ ČR) je gestorem za SVZ ČR určen místopředseda SVZ ČR 

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist