Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

7.1. POVELY PRO STŘELBU A JEJICH PLNĚNÍ

7.1.1. Střelecká činnost na střelnici je řízena povely řídícího střelby. Pokud pořadatel nespecifikuje v propozicích způsob startu a průběh plnění disciplíny jinak, stanovuje se jednotný průběh plnění disciplíny.

7.1.2. Průběh plnění disciplíny se startem z přípravné čáry

A) Na povel „Nástup!“ nastoupí závodník na přípravnou čáru na své vylosované nebo určené střelecké stanoviště. Rozhodčí zaujmou svá místa pro řízení střelby.

B) Na povel „K terčům!“ si závodník zvedne svoji sestavu kovových terčů do pohotovostní polohy.

C) Po zvednutí kovových terčů nastoupí závodník na palebnou čáru.

D) Na povel „Připravit!“ si závodník:

 1. nasadí chrániče sluchu a ochranné brýle;
 2. může si krátce vyzkoušet zamiřování (tuto činnost musí však vždy ukončit mířenou ránou jistoty);
 3. který střílí pistolí, připraví a odloží na podložku na palebné čáře ústím zbraně směrem k terčům, zvlášť zbraň a zvlášť zásobníky se stanoveným nebo zvoleným počtem nábojů. Pistole musí mít závěr v přední poloze a spuštěné vnější nebo vnitřní bicí ústrojí. Jestliže střílí revolverem, připraví si zbraň s vyklopeným válcem a vloženými náboji. Malorážová puška musí mít otevřený závěr;
 4. po odložení zbraně a zásobníků závodník odstoupí k zahájení disciplíny na přípravnou čáru. Zaujme střeleckou polohu a připaží (prostředníky rukou se lehce dotýká stehen).

E) Řídící střelby nebo jeho asistent dotazem „Připraven?“ zjišťuje, zda je závodník připraven k plnění disciplíny:

 1. pokud je závodník k plnění disciplíny připraven, neodpovídá;
 2. pokud není ještě připraven, odpoví „Nejsem připraven!“;
 3. jestliže závodník odpoví „Nejsem připraven!“, tak rozhodčí od tohoto okamžiku za 30 sekund vydá povel „Konec přípravy!“.

F) Na povel „Pozor!“ očekává závodník startovní povel.

G) Na povel „Pálit!“, „Start!“, „K boji!“, „signál TIMERu“, nebo jiný dohodnutý povel, se závodník přesune z přípravné na palebnou čáru, zaujme stanovenou nebo zvolenou střeleckou polohu, uchopí a nabije zbraň a bez dalšího povelu samostatně zahájí střelbu na terčovou sestavu až do vystřílení stanoveného nebo zvoleného počtu nábojů.

H) Zpravidla po splnění stanoveného úkolu a povelech „Stop! Palbu zastavit!“ a „Vybít! K prohlídce zbraň!“ závodník:

 1. okamžitě zastaví střelbu;
 2. vyndá zásobník ze zbraně;
 3. vybije zbraň bezpečným směrem;
 4. drží ji bezpečným směrem připravenu ke kontrole rozhodčím;
 5. po prohlídce zbraně dá mířenou ránu jistoty.

I) Na povel „Zbraň uložit! Odchod!“ závodník:

 1. uloží zbraň do pouzdra nebo do schránky, zásobníky zvlášť;
 2. opustí své stanoviště a palebnou čáru.

J) Na povel „ K terčům!“ má závodník právo, pokud je v disciplíně použit papírový terč, prohlédnout si svůj soutěžní terč ze vzdálenosti jednoho metru. Zároveň probíhá činnost dle 7.1.3., A) a B).

7.1.3. Průběh plnění disciplíny při použití opaskového pouzdra.

A) Na povel „Nástup!“ nastoupí závodník na přípravnou čáru na své vylosované nebo určené střelecké stanoviště. Rozhodčí zaujmou svá místa pro řízení střelby.

B) Na povel „K terčům!“ si závodník zvedne svoji sestavu kovových terčů do pohotovostní polohy.

C) Po zvednutí kovových terčů nastoupí závodník na palebnou čáru, která je totožná s čárou přípravnou.

D) Na povel „Připravit“ si závodník:

 1. nasadí chrániče sluchu a ochranné brýle;
 2. vyndá zbraň z pouzdra;
 3. může si krátce vyzkoušet zamiřování (tuto činnost musí však vždy ukončit mířenou ránou jistoty);
 4. vloží do zbraně zásobník, nebo u revolveru náboje a zbraň uloží do pouzdra;
 5. zaujme střeleckou polohu a připaží (prostředníky rukou se lehce dotýká stehen).

E) Řídící střelby nebo jeho asistent dotazem „Připraven?“ zjišťuje, zda je závodník připraven k plnění disciplíny:

 1. pokud je závodník k plnění disciplíny připraven, neodpovídá;
 2. pokud není ještě připraven, odpoví „Nejsem připraven!“;
 3. jestliže závodník odpoví „Nejsem připraven!“, tak rozhodčí od tohoto okamžiku za 30 sekund vydá povel „Konec přípravy!“.

F) Na povel „Pozor!“ očekává závodník startovní povel.

G) Na povel „Pálit!“, „Start!“, „K boji!“, „signál TIMERu“, nebo jiný dohodnutý povel, závodník vytasí zbraň z pouzdra, u pistole natáhne závěr a bez dalšího povelu samostatně zahájí střelbu na terčovou sestavu až do vystřílení stanoveného nebo zvoleného počtu nábojů.

H) Zpravidla po splnění stanoveného úkolu a povelech „Stop! Palbu zastavit!“ a „Vybít! K prohlídce zbraň!“ závodník:

 1. okamžitě zastaví střelbu;
 2. vyndá zásobník ze zbraně, (z revolveru vyjme nábojnice);
 3. vybije zbraň bezpečným směrem;
 4. drží ji bezpečným směrem připravenu ke kontrole rozhodčím;
 5. po prohlídce zbraně dá mířenou ránu jistoty.

I) Na povel „Zbraň uložit! Odchod!“ závodník:

 1. uloží zbraň a zásobníky zvlášť do pouzdra;
 2. opustí své stanoviště a palebnou čáru.

J) Na povel „K terčům!“ má závodník právo, pokud je v disciplíně použit papírový terč, prohlédnout si svůj soutěžní terč ze vzdálenosti jednoho metra. Zároveň probíhá činnost dle 7.1.3., A) a B).

7.2. POLOHY PRO STŘELBU

7.2.1. Střelecké polohy jsou:

 1. vleže;
 2. vstoje, kdy se závodník může dotýkat podložky pouze chodidly obou nohou;
 3. vkleče, kdy se závodník smí dotýkat podložky pouze chodidlem jedné nohy a kolenem, špičkou, holení nebo nártem chodidla druhé nohy.

7.2.2. Libovolnou polohou se rozumí kterákoliv z výše uvedených poloh nebo i jiná za obecně platné podmínky, že žádná část závodníkova těla nesmí být před ústím hlavně.

7.2.3. Jedná-li o třípolohovou střelbu, střílejí se jednotlivé položky v pořadí:

  1. vleže (resp. v libovolné poloze);
  2. vstoje;
  3. vkleče.

7.2.4. Není-li technickými pravidly nebo propozicemi pro danou disciplínu stanoveno jinak, tak obecně platí, že:

  1. všechny střelby se střílí jednou, nebo oběma rukama v libovolné poloze, u pistolí a revolverů zpravidla vstoje, u pušek vleže;
  2. v průběhu soutěžní položky závodník nesmí měnit střeleckou polohu;
  3. v žádné střelecké poloze se nesmí v průběhu střelby zbraň ani žádná její část dotýkat mimo střelcova těla žádného jiného bodu nebo předmětu, ani se o něj opírat.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist