Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

Vrcholové soutěže SVZ ČR

poslední mesíc červenec 2017 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

Střelecké kalendáře

9.1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

9.1.1. Výkonnostní třídy dále jen VT) jsou výkonnostní cíle, na jejichž dosažení se zaměřuje sportovní a technická příprava a kterých by měli sportovci v určité etapě své sportovní činnosti dosáhnout.

9.1.2. VT sportovní střelecké činnosti SVZ ČR jsou

 1. A) mistrovská - „ M,“
 2. B) první - „ I “,
 3. C) druhá - „ II “,
 4. D) třetí - „ III “.

9.1.3. Výkonnostní limity VT pro jednotlivé disciplíny a soutěže jsou stanoveny v této příručce nebo technických pravidlech, a to buď

 1. A) vztahem dosaženého výsledku (např. bodového zisku) závodníka k dosaženému výsledku vítěze, nebo k maximálně dosažitelnému výsledku (výkonnostní limit stanoven relativně),
 2. B) přímo požadovaným výkonem vyjádřeným v měrných jednotkách (výkonnostní limit stanoven absolutně),
 3. C) kombinací způsobů uvedených v bodu A) a B).

9.1.4. V soutěžích SVZ ČR lze uznat výkon opravňující k zařazení do kterékoliv VT jen tehdy, jsou-li splněny současně tyto podmínky

 1. A) soutěž je zařazena do ročního oblastního nebo celostátního kalendáře sportovních akcí SVZ ČR,
 2. B) jedná se o výkon v disciplíně, jejíž kritéria jsou uvedena ve všeobecných, nebo v technických pravidlech SVZ ČR.

 

9.2. SYSTÉM UDĚLOVÁNÍ

9.2.1. Výkony opravňující k zařazení do VT potvrzuje hlavní rozhodčí soutěže za podmínky, že při soutěži závodník neporušil pravidla ani bezpečnostní opatření.

9.2.2. Na základě výkonu opravňujícího k zařazení do VT zařadí závodníka do VT hlavní rozhodčí soutěže a to po jejím skončení zápisem do závodníkova průkazu, ve kterém uvede:

 1. A) datum soutěže,
 2. B) zkratku disciplíny, ve které je závodník zařazován do VT,
 3. C) dosažený výkon,
 4. D) dosaženou VT,
 5. E) své registrační číslo rozhodčího a podpis.

 

 

9.3. PLATNOST

Platnost VT je 2 roky od data splnění podmínek do stejného data za dva roky včetně. Splní-li závodník podmínku nepřetržité platnosti stejné VT (3,2,1,M) v kterékoliv disciplině, ve které lze VT dosáhnout, v minimálně čtyřech nepřetržitě po sobě následujících letech, platí tato VT bez časového omezení. Tuto skutečnost potvrdí závodníkovi hlavní rozhodčí potvrzující poslední, rozhodující zápis, dovětkem „bez časového omezení“.

 

9.4. EVIDENCE

9.4.1. Evidence dosažených VT se v SVZ ČR nevede. Tento údaj má člen SVZ ČR zapsán ve vložce svého průkazu.

9.4.2. SMK SVZ ČR vede přehled rekordních výkonů SVZ ČR. Za rekord lze považovat pouze výkon, který lze zařadit do mistrovské VT.

 

9.5. OZNAČENÍ

9.5.1. Jednotlivé disciplíny se pro potřeby zápisů mohou označovat zkratkami a číslovat. Zkratky podle použitých zbraní jsou

 1. VPs - velkorážová pistole Standard
 2. VRs – velkorážový revolver Standard
 3. VPo - velkorážová pistole Open
 4. VRo – velkorážový revolver Open
 5. MPus - malorážová puška Standard
 6. Mpuo – malorážová puška Open,
 7. UPus – útočná puška Standard
 8. UPuo – útočná puška Open
 9. SKs – samonabíjecí karabina Standard
 10. SKo – samonabíjecí karabina Open
 11. PuVs – puška velkorážová Standard
 12. PuVo – puška velkorážová Open
 13. MPi - malorážová pistole
 14. MRe – malorážový revolver
 15. VzPi – plynová (vzduchová) pistole
 16. VzRe – plynový(vzduchový) revolver
 17. VzPu – plynová (vzduchová) puška
 18. PPic – perkusní pistole civilní
 19. PPiv – perkusní pistole vojenská
 20. PRe – perkusní revolver
 21. PPuc – perkusní puška civilní
 22. PPuv – perkusní puška vojenská
 23. KPic – křesadlová pistole civilní
 24. KPiv – křesadlová pistole vojenská
 25. KPuc – křesadlová puška civilní
 26. KPuv – křesadlová puška vojenská

9.5.2. Pro jednotlivé druhy střeleb kromě mířené střelby na přesnost se před zkratku vkládá písmeno

 1. A) akční střelby a,
 2. B) kolektivní střelby k,
 3. C) soubojové střelby s,
 4. D) štafetové střelby š.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist