Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

5.1. ZBRANĚ

5.1.1. Pro sportovní střelbu SVZ ČR mohou být použity zbraně, které odpovídají ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat o zbraně vlastní, klubové, nebo obstarané a zapůjčené pořadatelem.

5.1.2. Pokud pořadatel nestanovil v propozicích jinak, tak platí v souvislosti s technickými pravidly disciplíny, že závodník si

 1. má právo zvolit druh zbraně, který pro dané provedení disciplíny použije;
 2. smí na jedno provedení disciplíny připravit a použít pouze jednu zbraň.

5.1.3. Vymezení pojmů a vlastností pro potřeby SVZ ČR

 • Samonabíjecí zbraň – palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
  1. Velkorážová pistole je jednohlavňová, samonabíjecí krátká palná zbraň, ráže 7,62 až 12 mm, s jednou nábojovou komorou.
  2. Velkorážový revolver je opakovací krátká palná zbraň, ráže 7,62 až 12 mm, s otáčivými nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
  3. Malorážová puška je jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí dlouhá palná zbraň,
   ráže .22 LR pro náboje s okrajovým zápalem.
  4. Útočná puška je samonabíjecí dlouhá palná zbraň, konstruovaná pro jednotný kulový náboj se středovým zápalem o středním balistickém výkonu (do 2500 J), výjimečně plného balistického výkonu (max. do 4000 J). Max. ráže – 8,2 mm.
  5. Samonabíjecí karabina na pistolové náboje + PDW (osobní obranná zbraň), je dlouhá samonabíjecí palná zbraň, nebo krátká samonabíjecí palná zbraň s ramenní opěrkou, konstruovaná pro pistolové náboje o výkonu max. 750 J.
  6. Puška jednoranová, opakovací, samonabíjecí je dlouhá palná zbraň jakéhokoliv systému, konstruovaná na klasické puškové/kulometné střelivo s výkonem nepřekračujícím 4000 J, nebo výkonné revolverové nebo pistolové náboje (např.: .38Sp, 357Mag, 44-40, .44Sp, 44Mag, 45LC, .454 Casul, 50AE apod.).

5.1.4.

Zbraně podle bodů 5.1.3. C), D), E), F), jsou zařazeny do kategorií Standard a Open podle těchto kriterií:

A) Kategorie Standard – zbraň se základní výbavou (bodák, řemen, …).

a. za povolené úpravy se považuje:

 • vyladění spoušťového mechanismu;
 • úprava pažby podle fyzických dispozic střelce;
 • otevřená mířidla typu hledí – muška, dioptr – muška;
 • kompenzátor.

b. není povoleno:

 • optický zaměřovač (ani s nulovým zvětšením);
 • napínáček;
 • pevné opěrky a dvojnožky.

B) Kategorie Open

a. za povolené úpravy se považuje:

 • vyladění spoušťového mechanismu;
 • úprava pažby podle fyzických dispozic střelce;
 • kompenzátor;
 • náhrada mířidel zlepšující zamíření včetně puškohledů a kolimátorů;
 • lze použít libovolných prostředků pro lepší stabilizaci zbraně při střelbě, které budou zbraň podepírat před lučíkem – nožičky, bag, kufřík na zbraň apod.

b. není povolena pevná podpěra pod pažbou.

5.1.5. Ze sportovně technického hlediska mohou být pro sportovní střelbu SVZ ČR použity velkorážové pistole, revolvery, malorážové pušky, útočné pušky, samonabíjecí karabiny na pistolové náboje + PDW, pušky jednoranové, opakovací/samonabíjecí, které splňují následující podmínky:

 1. Velkorážová pistole nebo revolver kategorie Standard – VPs, VRs.

Není povoleno:

 1. zbraň s menším odporem spouště, než 1,00 kg, limit musí být splněn bezpečně;
 2. hlaveň zbraně o délce větší než 153 mm;
 3. přímka mířidel zbraně o délce větší než 220 mm;
 4. mířidla s ochranným krytem;
 5. žádný druh optiky na zbrani, kolimátor, dioptr nebo laserový zaměřovač;
 6. tlumič hluku výstřelu, zařízení k osvětlování cíle a zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů;
 7. použití přídavného kompenzátoru a přídavného závaží;
 8. úprava továrně vyrobeného tvaru pažby nebo jiné úpravy, které by poskytovaly opěru nebo zpevnění držení zbraně, uzavření ruky nebo oporu mimo ruku. 

B) Velkorážová pistole nebo revolver kategorie Open – VPo, VRo.

Není povoleno:

 1. zbraň o celkové délce větší než povoluje platný zákon;
 2. tlumič hluku výstřelu, zařízení k osvětlování cíle a zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů;
 3. úprava továrně vyrobeného tvaru pažby nebo jiné úpravy, které by poskytovaly opěru nebo zpevnění držení zbraně, uzavření ruky nebo oporu mimo ruku.

C) Malorážová puška – MPu

 1. odpor spouště není stanoven, zbraň nesmí být opatřena napínáčkem;
 2. mířidla – podle kategorie;
 3. pažba zbraně smí být opatřena stavitelnou botkou a lícnicí;
 4. je dovoleno používat upínací řemen o maximální šířce 40 mm. Pokud je na předpažbí a na pažbě oko pro upevnění řemene, nesmí mít větší šířku než 40 mm a větší výšku než 30 mm. Měření se provádí kolmo od předpažbí, nebo pažby.

Skupiny:

 1. malorážová puška jednoranová, opakovací;
 2. malorážová puška samonabíjecí, včetně napodobenin armádních zbraní (útočných pušek a samopalů), konstruovaných pro náboj ráže .22 LR s okrajovým zápalem.

Kategorie:

 1. Standard – viz 5.1.4., A);
 2. Open – viz 5.1.4., B).

D) Útočná puška – UPu

Skupiny:

 1. 5,56 x 45 (+ 5,45 x 39);
 2. 7,62 x 39 (+.30Carbine, 7,92 x 33);
 3. 7,62 x 51 (+ 7,62 x 45).

Kategorie:

 1. Standard – viz 5.1.4., A);
 2. Open – viz 5.1.4., B).

E) Samonabíjecí karabina na pistolové náboje + PDW – SK

Kategorie:

 1. Standard – viz 5.1.4., A);
 2. Open – viz 5.1.4., B).

F) Puška jednoranová, opakovací/samonabíjecí – PuV

Skupiny:

 1. ráže min. 6mm;
 2. ráže bez omezení – nebo dle rozhodnutí pořadatele.

Kategorie:

 1. Standard – viz 5.1.4., A);
 2. Open – viz 5.1.4., B).

5.1.6. Jiné zbraně, stanoví-li podmínky jejich použití technická pravidla nebo propozice. Může se jednat například o malorážové pistole, brokové zbraně, plynové (vzduchové) zbraně, historické zbraně, jiné typy pušek atd.

5.1.7. Zbraně použité při soutěži musí z hlediska technické způsobilosti být předem schváleny a označeny technickým orgánem organizátora soutěže. Závodník se dostaví na místo technické přejímky, která probíhá souběžně s presentací do soutěže, se zbraní uloženou v pouzdře nebo ve schránce se zásobníky zvlášť. Technickou přejímku provádí inspektor zbraní. Technická přejímka zbraní do soutěže obsahuje:

 1. kontrolu technického stavu a parametrů zbraně, kdy se zjišťuje, zda zbraň je bezpečná, není viditelně poškozena a její technické parametry odpovídají stanoveným podmínkám;
 2. měření odporu spouště zbraně u velkorážových pistolí a revolverů, které se provádí závažím o hmotnosti 1,00 kg. Závaží se postaví na vodorovné podložce a zahákne se za střed spouště natažené zbraně, jejíž závěr je ve svislé poloze rovnoběžně s osou závaží. Zbraň se závažím se pomalu zvedne. Jestliže po plynulém, pomalém zvednutí do jakékoliv výše, zbraň nespustí, považuje se její odpor na spoušti za bezpečný. Jestliže spustí, zbraň nesplňuje dané parametry a není do soutěže připuštěna. Je-li výsledek měření odporu spouště negativní, provádí druhé, případně třetí měření sám závodník. Toto měření je pro přejímku rozhodující.

5.1.8. Rozhodne-li soutěžní výbor, je každý závodník povinen se kdykoliv v průběhu soutěže podrobit kontrolní technické prohlídce zbraně.

5.1.9. Každý závodník je na požádání povinen prokázat organizátorovi soutěže legálnost použité zbraně a oprávněnost jejího použití v soutěži.

5.1.10. Ztráta nebo odcizení zbraně jsou mimořádnou událostí, kterou musí ten, kdo odcizení nebo ztrátu zjistil, oznámit ihned soutěžnímu výboru a nejbližšímu útvaru Policie České republiky.

5.2. STŘELIVO

5.2.1. Pro sportovní střelbu SVZ ČR může být použito střelivo, které odpovídá ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat o střelivo vlastní, klubové, nebo obstarané pořadatelem.

5.2.2. Pro zbraně dle článku 5.1.3., A), B), D), E), F) se použijí náboje se středovým zápalem s jednotnou střelou a pro zbraně dle článku 5.1.3., C) s okrajovým zápalem a olověnou střelou ráže .22LR.

5.2.3. Pro akční, kolektivní, soubojové a štafetové střelby na kovové terče jsou zakázány náboje s průbojnou střelou a každé další náboje, které tyto terče zjevně poškozují. Inspektor zbraní má dále právo nepřipustit do závodu náboje, které považuje za nebezpečné.

5.2.4. Každý závodník je povinen se na požádání, kdykoliv v průběhu soutěže, podrobit kontrole používaných nábojů inspektorem zbraní.

5.2.5. Počty nábojů pro jednotlivé druhy střeleb a střelecké disciplíny se podle ustanovení všeobecných i technických pravidel:

 1. stanovují, kdy pořadatel nebo organizátor přesně určí, kolik nábojů smí závodník pro danou disciplínu použít, nebo
 2. zvolí (libovolný počet), kdy je na rozhodnutí závodníka, kolik nábojů pro danou disciplínu použije.

5.2.6. Náboje spadlé na zem při mířené střelbě nástřelné nebo soutěžní je zakázáno v této položce dobíjet. Střelec může do stanoveného počtu dobít jiný náboj a spadlý na zem zvedne až po prohlídce a uložení zbraně.

5.2.7. Stanoví-li technická pravidla disciplíny povinnost vystřílet, kromě mířené střelby na přesnost, stanovený nebo zvolený počet nábojů jako podmínku provedení nebo splnění disciplíny, počítá se náboj vypadlý ze zbraně v průběhu a z hlediska plnění disciplíny jako vystřelený. V žádném případě se nesmí zvedat a nabíjet. Náboj se zvedne až po prohlídce a uložení zbraně.

5.3. TERČE

5.3.1. Pro velkorážovou pistoli a revolver

A) Papírové terče pro mířenou, akční, kolektivní a štafetové střelby. Tyto terče se umísťují ve vzdálenosti 25 m ± 0,1 m od palebné čáry a do výšky středu terčů 1,4 m ± 0,2 m nad úrovní střeleckého stanoviště proti terči. Výjimku povolují Technická pravidla.

a) SČS-D1 – dvoustředový pistolový terč pro střelbu na přesnost – příloha 1;

 • vzdálenost středu zóny A od středu 10 = 21,5 cm;
 • průměr zóny A a 10 = 5 cm – barva černá;
 • průměr zóny B a 9 = 10 cm – barva černá;
 • velikost zóny C = čtyřúhelník o stranách 15, 13, 13, a 10 cm – barva písková;
 • průměr 8 = 15 cm – barva písková;
 • průměr 7 = 20 cm – barva khaki;
 • průměr 6 = 25 cm – barva písková;
 • velikost 5 = čtverec o stranách 29 cm – barva khaki.

b) SČS-D2 – pistolový terč pro akční, kolektivní a štafetové střelby – příloha 2;

 • velikost zóny A = čtverec o straně 5 cm – barva černá;
 • velikost zóny B = obdélník 10 x 30 cm – barva černá;
 • velikost zóny C = obdélník 20 x 25 cm – barva písková;
 • velikost zóny D = čtverec o straně 30 cm – barva khaki.

c) SČS-D3 – terč pro kolektivní a akční střelby;

 • celkové rozměry terče 48 x 48 cm;
 • rozměry 9 barevných čtverců 16 x 16 cm – barva písková a khaki;
 • rozměry 9 černých čtverců 8 x 8 cm.

d) 135 P (nekrytě ležící figura s kruhy) – vojenský terč pro střelbu na přesnost;

e) 77 P (50/20) – mezinárodní pistolový terč pro střelbu na přesnost;

f) SČS-D1z – spodní část dvoustředového pistolového terče SČS-D1.

B) Kovové terče pro akční, kolektivní, soubojové a štafetové střelby. Tyto terče se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 15 – 30 m od palebné čáry.

a) Tower

výška terče – 100 cm;

 • šířka terče – 15 cm.

b) Pepper Popper

 • výška terče – 107 cm;
 • šířka terče v horní a dolní části – 15,5 cm;
 • šířka terče pod kruhem – 20,5 cm;
 • vzdálenost vrcholu terče od středu kruhu – 30 cm;
 • průměr kruhu – 30,5 cm.

c) Gong – terč ve tvaru kruhu, čtverce, obdélníku, šestiúhelníku, trojúhelníku nebo
i v jiném tvaru o celkové ploše 300 ± 50 cm2.

5.3.2. Pro malorážové pušky

A) Papírové terče pro střelbu na přesnost. Tyto terče se umísťují ve vzdálenosti 50 m ± 0,2 m od palebné čáry a do výšky středu terčů 0,8 m + 0 - 0,4 m nad úrovní střeleckého stanoviště proti terči.

 1. SČS-D1z – spodní část dvoustředového pistolového terče SČS-D1;
 2. 135 P1 – redukovaný pistolový terč 135 P;
 3. malorážkový mezinárodní terč.

B) Biatlonový panel s pěti kovovými padacími terči o průměru 115 mm. Tento terč se zpravidla staví do vzdálenosti 50 m od palebné čáry.

5.3.3. Pro ostatní pušky

A) Papírové terče pro střelbu na 50 m se umísťují stejně jako u malorážové pušky. Pro střelbu na 100 m se terče umísťují s tolerancí ± 0,4 m od palebné čáry a do výšky středu terčů
0,8 + 0 - 0,4 m nad úrovní střeleckého stanoviště proti terči. Při třípolohové střelbě se umísťují tři terče buď nad sebou, z nichž spodní musí splňovat předchozí podmínky, nebo vedle sebe, kdy podmínky musí splňovat všechny terče.

 1. SČS-D1z – spodní část dvoustředového pistolového terče SČS-D1 pro vzdálenost 50 m od palebné čáry;
 2. 135 P1 – redukovaný pistolový terč 135 P pro vzdálenost 50 m od palebné čáry;
 3. 135 P (nekrytě ležící figura s kruhy) – terč pro střelbu na přesnost pro vzdálenost 100 m od palebné čáry.

B) Padací terče používané v armádě České republiky, nebo Pepper Popper, Tower, Gong vhodné pro střelbu z pušky. Tyto terče se umísťují ve vzdálenostech 50 až 400 m od palebné čáry.

5.3.4. Jiné terče

Pořadatel soutěže má právo technickými pravidly nebo propozicemi povolit pro soutěže různé další typy a druhy terčů. V tomto případě použije výše uvedená ustanovení přiměřeně. Tvar, konstrukci, účel a zásady upřesní v technických pravidlech.

5.3.5. Různé

 1. doporučuje se, aby každý papírový terč byl celoplošně podlepen tuhou neporušenou podložkou.
 2. při soutěži se každý papírový terč označuje jménem, nebo startovním číslem závodníka a hodnotou všech bodů dosažených při nástřelu. Nástřelné rány se zalepují samolepkami nebo přeškrtnou křížem.
 3. výška středu terčů musí být jednotná pro všechna střelecká stanoviště. Rozteč terčů musí být totožná s roztečí střeleckých stanovišť.
 4. terčové rámy příslušející k jednotlivým střeleckým stanovištím musí být opatřeny zřetelnými čísly, která musí být spolehlivě rozlišitelná za normálních podmínek z palebné čáry.
 5. terčová sestava s kovovými terči nesmí svými okraji přesáhnout vymezený palebný prostor a musí splňovat všechny další místní bezpečnostní podmínky. Obecně je terčová sestava pro akční, kolektivní, soubojové a štafetové střelby z velkorážové pistole vymezena prostorem o maximální šířce 20 m a vzdáleností 15 až 30 m od palebné čáry s osou procházející středem střeleckého stanoviště střílejícího subjektu.
 6. kovové terče si závodníci stavějí do pohotovostní polohy sami a zodpovídají za důsledky z toho vyplývající.

5.4. STŘELNICE

5.4.1. Za výběr střelnice pro danou soutěž odpovídá organizátor soutěže. Střelnice musí být schválena pro příslušný druh střelby.

5.4.2. Na střelnici musí být viditelně vyvěšen Provozní řád střelnice, který mimo jiné obsahuje bezpečnostní podmínky dané střelnice.

5.4.3. Na střelnici musí být zřetelně označena Bezpečnostní zóna. Tato zóna je místo, na kterém smí závodník opravovat zbraň, nacvičovat tasení, provádět suchou střelbu, vyjímat zbraň ze schránky nebo z pouzdra a naopak. Se zbraní smí manipulovat pouze závodník nebo inspektor zbraní s jeho souhlasem. Zóna musí mít jasně vyznačený bezpečný směr a být vybavena stolem pro odložení věcí. V zóně je přísně zakázána jakákoliv manipulace se střelivem, včetně cvičného, školního a prázdných nábojnic. Je povinností organizátora soutěže bezpečnostní zónu zřídit. Činnost v zóně se provádí zpravidla pod dohledem rozhodčího.

5.4.4. Palebný sektor na střelnici je bezpečný prostor ve směru střelby vymezený hlavním směrem střelby a svojí levou a pravou hranicí v rozsahu místních bezpečnostních podmínek stanovených v provozním řádu střelnice. Závodník smí provádět míření a střelbu na cíle pouze v tomto prostoru. Nedodržení této zásady se považuje za hrubé porušení bezpečnostních opatření. Je povinností organizátora soutěže palebný sektor při rozpravě vymezit!

5.4.5. Na střelnici musí být zřetelně označena palebná čára a určena přípravná čára. Musí být určen dostatečný prostor pro činnost rozhodčích soutěže. Přípravná a palebná čára mohou být totožné. V závislosti na místních podmínkách a prováděné disciplíně by však neměla být palebná čára od přípravné vzdálená více než 3 m. V tomto prostoru musí být organizačně vyloučena přítomnost jiných účastníků soutěže a diváků.

 1. Střelecké stanoviště je vylosované, nebo určené místo na střelnici, ze kterého je závodníkem vedena střelba, které je směrem k terčům vymezeno palebnou a směrem od palebné čáry přípravnou čarou. Šířka střeleckého stanoviště, která se přizpůsobuje místním podmínkám, musí umožňovat bezpečné vedení střelby. Zpravidla je pro jednotlivce u disciplíny střelby na přesnost 1 m, v ostatních případech 1,2 m.
 2. Palebná čára je čára, která je přední hranicí střeleckého stanoviště. Tato čára se nesmí při střelbě nikdy překročit, ani ji nesmí přesahovat žádná část závodníkova těla. Pokud je někdo na povel nebo z důvodu zabezpečení provedení disciplíny před touto čarou, nesmí se nikdy na střeleckém stanovišti s žádnou zbraní manipulovat.
 3. Přípravná čára je čára sloužící k nástupu a přípravě závodníků pro plnění disciplíny.

5.4.6. Podlaha střeliště musí být rovná, vodorovná a stabilní. Na otevřených střelnicích musí mít střeliště také stejnou úroveň a pevnost terénu.

5.4.7. Každé střelecké stanoviště musí být pro konání soutěže vhodně upraveno k přípravě a odložení zbraně a k odložení střeliva a zásobníků. Podložka pro odložení zbraní, zásobníků, rychlonabíječů a střeliva musí být rovná a vodorovná, povrch libovolný.

5.4.8. Na střeleckém stanovišti nesmí být kromě zbraně, zásobníků, rychlonabíječů, nábojů a případně prostředků k informaci o průběhu časového limitu žádné jiné předměty.

5.4.9. Pro střelbu vleže se vybavuje střelecké stanoviště tenkou podložkou k ochraně oděvu závodníka.

 

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist