Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

8.1. Při akčních, kolektivních, soubojových a štafetových střelbách se nástřel nekoná.

8.2. Pro všechny druhy střeleckých disciplín platí, že pokud je mimo pochybnost výsledek střelby ovlivněn z důvodů nepředvídatelných okolností a vlivů, závodník za stejných výchozích podmínek provedení disciplíny opakuje.

8.3. Pokud pořadatel nestanovil jinak, smí závodník při dodržení všech zásad bezpečnosti kdykoliv v průběhu soutěžní položky přebíjet zbraň a to s prázdnou i plnou nábojovou komorou. Závodník musí především dbát na to, aby po celou dobu přebíjení zbraň směřovala ve směru terčů a prst, kterým spouští, byl vždy vně lučíku. Technickými pravidly může být povinnost přebíjet v dané disciplíně stanovena.

8.4. Pistole odložená na palebné čáře před zahájením plnění disciplíny musí mít vždy závěr v přední poloze a spuštěné vnější, nebo vnitřní bicí ústrojí. Může být podepřena, pouze však zásobníkem. Pokud je zásobník připraven k nabití rovnoběžně s osou zásobníkové šachty, nesmí se zbraně viditelně dotýkat.

8.5. Zásobníky, náhradní zásobníky nebo rychlonabíječe neúmyslně spadlé po povelu nebo signálu ke startu mohou být bezpečně zvednuty, pokud nespadly před palebnou čáru. Závodník uvede zbraň do bezpečného stavu, poté zvedne zásobník nebo rychlonabíječ, nabije zbraň a pokračuje ve střelbě.

8.6. Uvedení zbraně do bezpečného stavu znamená, že závodník ze zbraně vyndal zásobník, vybil zbraň bezpečným směrem (vyhodil náboj z nábojové komory) a dal mířenou ránu jistoty. Tato činnost se zpravidla provádí pod dohledem rozhodčího.

8.7. Střelba při použití opaskových pouzder:

8.7.1. Pistole nebo revolvery a zásobníky nebo rychlonabíječe jsou před zahájením plnění disciplíny uloženy v pouzdrech na opasku. Zbraně musí být bez nábojů ve stavu, který před tím vyvodila rána jistoty.

8.7.2. Pistole s naplněným zásobníkem, nebo revolver s naplněným válcem se smí do opaskového pouzdra vkládat pouze na povel a to ve stavu, kdy je spuštěno vnější, nebo vnitřní bicí ústrojí zbraně. Zakazuje se vkládat nabitou zbraň do pouzdra! Za nabitou zbraň se z hlediska plnění soutěžních disciplín při použití opaskového pouzdra považuje zbraň, kdy je náboj v nábojové komoře a zároveň je předepnuté, nebo napnuté bicí ústrojí.

8.7.3. Zakazuje se vkládat zásobník do pistole, nebo náboje do revolveru bez povelu, pokud se nejedná o přebíjení v rámci plnění střeleckého úkolu!

8.7.4. Pokud se provádí střelba z opaskového pouzdra, tak u každého střelce musí být na dosah ruky rozhodčí, který nepřetržitě sleduje, vede a řídí činnost závodníka.

8.8. Pro potřebu výpočtu výsledků v některých disciplínách mířené střelby, disciplínách akční, štafetové a kolektivní střelby, se stanovuje toto označení:

  1. H = dosažený výsledek;
  2. z = dosažený počet bodů;
  3. t = dosažený čas.

8.9. Jestliže se závodník, nebo družstvo nedostaví na střeliště k plnění disciplíny do 2 minut od okamžiku, kdy k tomu byli v souladu s časovým plánem soutěže vyzváni rozhodčím, nebudou disciplínu plnit a je jim podle druhu disciplíny uložen trest.

8.10. Hodnocení „0“ se uvede u každého provedení disciplíny, ve které byl dosažen celkový výsledek záporný, nebo rovný nule.

8.11. Při soutěžích družstev platí, není-li technickými pravidly pro danou disciplínu stanoveno jinak, že je právem družstva zvolit taktiku a pořadí cílů, na které bude družstvo střílet.

8.12. Korektor střelby není povolen s výjimkou vzájemné korekce střelby členy soutěžního družstva při kolektivních, soubojových a štafetových střelbách.

8.13. Věkové kategorie se v soutěžích SVZ ČR zpravidla nerozlišují. Pokud to však technická pravidla soutěží vyžadují, pak se muži i ženy rozdělují do všech kategorií stejným způsobem, přičemž rozhodující pro zařazení do věkové kategorie je rok narození závodníka. Věkové kategorie jsou stanoveny takto:

  1. junioři – 15 až 26 let;
  2. senioři – 27 až 54 let;
  3. veteráni – 55 let a výše.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist