Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ
A HODNOCENÍ HODU GRANÁTEM

HOD GRANÁTEM

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVZ ČR číslo 8

 

1. DEFINICE

Hod granátem je disciplínou jednotlivce nebo družstva.

2. DRUHY A VARIANTY

2.1. Hod granátem z okopu.
2.2. Hod granátem na volném prostranství.

3. GRANÁTY

Pro tuto disciplínu se v SVZ ČR použijí gumové (kovové) atrapy granátu.

4. TERČE

Vpřed běžící figura nebo klečící figura, PEPPER POPPER.

5. TERČOVÉ SESTAVY

5.1. Terčová sestava pro hod z okopu. Tři rovnoměrně rozmístěné terče v okopu o rozměru 10 x 5 metrů.
5.2. Terčová sestava pro hod na volném prostranství. Jedna figura v kruhu o průměru 3 metry.
5.3. Střed terčové sestavy se staví ve vzdálenosti 25 metrů od okopu a 20 metrů od místa odhodu ve volném terénu.

6 PROVEDENÍ DISCIPLÍNY

6.1. Průběh plnění disciplíny
Pokud pořadatel nespecifikuje v propozicích průběh plnění disciplíny jinak, tak platí
6.1.1. Na vyzvání rozhodčích nastoupí závodník na určené stanoviště.
6.1.2. Na povel „Připravit!" si závodník připraví 8 atrap ručního granátu.
6.1.3. Na povel „Granáty!" provede tři cvičné hody. Po vyhodnocení místa jejich dopadů, provede 5 hodů započítaných do soutěže.

7. ČASOVÝ LIMIT

Časový limit pro provedení disciplíny se stanovuje na 120 sekund.

8. HODNOCENÍ

Zasažená figura je hodnocena 7 body. Zasažený okop nebo kruh je hodnocen 5 body. Hodnotí se dopad atrapy granátu.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Závodník provede hod do výseče, která je ohraničena viditelným označením ve vzdálenosti 5 metrů od boční strany okopu nebo 10 metrů od obvodu kruhu vlevo a vpravo.

10. SCHVALOVACÍ ČÁST

10.1. Schváleno Ústřední radou SVZ ČR dne 10. dubna 2014.
10.2. Platnost: 1. květen 2014

 

 

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist