Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ
A HODNOCENÍ SOUBOJOVÝCH STŘELEB
Z ÚTOČNÉ PUŠKY

ÚTOČNÁ PUŠKA

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVZ ČR číslo 7

 

1. DEFINICE

Střelecký souboj z útočné pušky (dále jen souboj), je sportovní utkání dvou subjektů s útočnými puškami.

 

2. DRUHY A VARIANTY SOUBOJŮ

2.1. Souboj ROJNICE – stanovený nebo zvolený počet nábojů

2.2. Souboj DOMINO – stanovený nebo zvolený počet nábojů

 

3. ZBRANĚ

3.1. Pro soubojovou střelbu SVZ ČR mohou být použity zbraně, které odpovídají ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat o zbraně vlastní, klubové, nebo obstarané a zapůjčené pořadatelem.

3.2. Ze sportovně technického hlediska mohou být pro soubojovou střelbu SVZ ČR použity útočné pušky dle ustanovení všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.

3.3. Střelecká kategorie UPu Standard (UPus), nebo UPu Open (UPuo).

 

4. STŘELIVO

4.1. Pro střelbu z útočných pušek se použijí náboje, které odpovídají ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Počty nábojů pro jednotlivé souboje a každého střílejícího v závislosti na druhu a variantě souboje a počtu terčů v sestavě pro soutěž

 

4.2.1. Počet nábojů – souboj rojnice

Varianta souboje

3 terče

4 terče

5 terčů

6 terčů

7 terčů

8 terčů

9 terčů

10 terčů

j

j

0

0

0

0

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

j

d

0

0

0

0

z

5

z

5

z

6

z

6

z

7

z

7

d

d

0

0

0

0

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

8

8

d

t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

5

11

6

11

6

t

t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

6

6

 

4.2.2. Počet nábojů – souboj domino

Varianta souboje

Sestava
2 x 3

Sestava
2 x 4

Sestava
2 x 5

Sestava
2 x 6

j

j

5

5

6

6

z

z

z

z

LEGENDA

J - jednotlivci

D - dvojice

T - trojice

Z - volba nábojů

 

4.3. Jestliže pořadatel soutěže neurčí jinak, mají soutěžící za výše uvedených podmínek právo

4.3.1. z důvodů nepředvídatelných okolností pokračovat v soutěži s menším, nerovným počtem závodníků v souboji,

4.3.2. dobrovolně přistoupit na menší, nerovný počet závodníků v souboji.

4.4. Pořadatel má právo stanovit, že se všechny druhy a varianty soubojů mohou střílet se zvoleným počtem nábojů za podmínky dodržení početní rovnosti střílejících subjektů.

 

5. TERČE PRO SOUBOJE

5.1. Kovové padací terče používané v AČR

5.1.1. nekrytě ležící figura (terč č. 6),

5.1.2. klečící figura (terč č. 7),

5.1.3. vpřed běžící figura (terč č. 8),

5.1.4. ruční protitanková zbraň nebo PTRK (terč č. 9),

5.1.5. kulomet (terč č. 10).

5.2. Jiný kovový terč dle rozhodnutí pořadatele.

 

6. TERČOVÉ SESTAVY

6.1. Terčová sestava pro souboje se staví tak, aby pro oba střílející subjekty byla obrazově stejná a to, jak v hloubce, tak v šířce s osou procházející středem vymezeného prostoru. Terčovou sestavu tvoří pro jeden střílející subjekt při souboji ROJNICE vždy nejméně 5 terčů a nejvíce 10 terčů; při souboji DOMINO vždy nejméně 3 terče a nejvíce 6 terčů.

6.2. Terčová sestava pro souboje se staví ve vzdálenosti 50 až 400 m od palebné čáry.

6.3. V souboji rojnice se nesmějí terče při pohledu ze střeleckého stanoviště vzájemně překrývat ani zakrývat.

6.4. Pro souboje domino se terče stavějí v zástupech. Terče se musí vzájemně zakrývat, nebo překrývat.

6.5. Příklady jednotlivých variant terčových sestav – Příloha 1.

 

7. TURNAJOVÉ HERNÍ SYSTÉMY

7.1. Souboje střílí jednotlivci, dvoučlenná nebo tříčlenná družstva. Souboj DOMINO střílí pouze jednotlivci.

7.2. Herní systém – každý s každým

Lze použít způsob hodnocení soubojů Gama i Alfa.

7.2.1. tabulka křížová,

7.2.2. tabulka dle rozpisu,

7.2.3. doplňková tabulka – při rovnosti bodů.

7.3. Skupinový herní systém varianta A

Lze použít způsob hodnocení soubojů Gama, jako doplněk hodnocení Alfa. Presentované subjekty jsou rozlosovány do stejně velkých základních skupin (pokud je toto možné), ve kterých se utká každý s každým. Určí se počet střílejících ve finále a stanoví se klíč postupu přímo ze skupin. Těm, kteří nepostoupili přímo ze skupin, je dána možnost postoupit do finále ve vyřazovacím souboji. Ve finálové skupině střílí znovu každý s každým, přičemž body ze základních skupin se nepočítají.

7.3.1. tabulka křížová,

7.3.2. tabulka dle rozpisu,

7.3.3. tabulka vyřazovacího herního systému – pavouk,

7.3.4. doplňková tabulka - při rovnosti bodů.

7.4. Skupinový herní systém varianta B

Lze použít způsob hodnocení soubojů Gama i Alfa.

Presentované subjekty jsou rozlosovány do stejně velkých základních skupin (pokud je toto možné), ve kterých se utká každý s každým. Určí se velikost finálové skupiny a stanoví se kolik subjektů postoupí z každé skupiny. Ve finálové skupině střílí znovu každý s každým, přičemž body ze základních skupin se nepočítají.

7.4.1. tabulka křížová,

7.4.2. tabulka dle rozpisu,

7.4.3. doplňková tabulka - při rovnosti bodů.

 

7.5. Vyřazovací herní systém – P a v o u k

Lze použít způsob hodnocení soubojů Alfa.

Postupuje vždy vítěz. Při nerozhodném výsledku se souboj za stejných výchozích podmínek opakuje až do rozhodnutí.

7.5.1. tabulka vyřazovacího herního systému – pavouk.

7.6. Švýcarský herní systém

Lze použít způsob hodnocení soubojů Alfa.

7.6.1. tabulka základního hodnocení,

7.6.2. doplňková tabulka – podle dosaženého skóre,

7.6.3. doplňková tabulka – vyloučení střelby 2x každý s každým.

7.7. Jiný herní systém stanovený pořadatelem turnaje

7.8. Možné varianty rozpisu pořadí soubojů ve skupinách – Příloha 2.

 

8. PROVEDENÍ DISCIPLÍNY

Pokud pořadatel nespecifikuje v propozicích průběh plnění disciplíny jinak, tak platí

8.1. Na vyzvání řídícího střelby nastoupí závodník (subjekt) na své vylosované nebo určené stanoviště na přípravné čáře (již se zásobníkem nabitým náboji).

8.2. Na povel řídícího střelby nastoupí závodník (subjekt) na své vylosované nebo určené stanoviště na palebné čáře a zaujme polohu vleže.

8.3. Na povel „Připravit!“ si závodník

 • A) nasadí chrániče sluchu a ochranné brýle,
 • B) zasune do zbraně zásobník se stanoveným (nebo zvoleným) počtem nábojů a se zajištěnou zbraní zaujme střeleckou polohu pro provedení disciplíny.

8.4. Řídící střelby nebo jeho asistent dotazem „Připraven?“ zjišťuje, zda je závodník připraven k plnění disciplíny

 • A) pokud je závodník k plnění disciplíny připraven neodpovídá,
 • B) pokud není ještě připraven, odpoví „Nejsem připraven!“

8.5. Na povel „Pozor!“ očekává závodník startovní povel.

8.6. Na povel „K boji!“ (signál Timeru) závodník natáhne zbraň, odjistí a samostatně zahájí střelbu na svoji terčovou sestavu.

8.7. Zpravidla po splnění stanoveného úkolu, nebo po vypršení časového limitu pro provedení disciplíny a povelech „Stop! Palbuzastavit!“ a „Vybít! K prohlídce zbraň!“ závodník

 • A) okamžitě zastaví střelbu,
 • B) vyjme zásobník ze zbraně,
 • C) vybije zbraň bezpečným směrem,
 • D) drží zbraň připravenu ke kontrole rozhodčím,
 • E) po prohlídce zbraně dá mířenou ránu jistoty a zajistí zbraň.

8.8. Na povel „Zbraň uložit! Odchod!“ závodník opustí se zbraní své stanoviště a palebnou čáru.

 

9. ČASOVÝ LIMIT PRO STŘELBU

Časový limit pro provedení disciplíny se stanovuje na 60 vteřin.

 

10. LOSOVÁNÍ

10.1. Při skupinovém turnaji se podle počtu presentovaných subjektů určí počet a velikost základních skupin. Potom si jednotlivé subjekty zároveň s vylosováním skupiny vylosují i své pořadí ve skupině. Ve finále, nebo turnaji každý s každým si subjekty vylosují pouze pořadí.

10.2. Vyřazovací souboje se přímo rozlosují do tabulky vyřazovacího herního systému.

 

11. HODNOCENÍ SOUBOJŮ

11.1. Souboje, protesty, či nejasnosti hodnotí tříčlenná soubojová hodnotící komise bezprostředně po skončení souboje. Pokud se nedohodne, hlasuje. Výrok komise stanoví výsledek souboje. Proti výsledku souboje nelze uplatnit protest.

11.2. Výsledek souboje při způsobu hodnocení Gama se stanoví poměrem bodů, které jsou vyjádřením počtu sestřelených terčů jednotlivými subjekty. 1 terč = 1 bod

11.3. Při souboji DOMINO musí soutěžící sestřelovat terče v zástupu postupně, odpředu dozadu. Za každý terč sestřelený mimo pořadí obdrží soutěžící hodnocení 0.

11.4. Jestliže se jeden ze soupeřů nedostaví na střelecké stanoviště do 2 minut od okamžiku, kdy k tomu byl vyzván rozhodčím, nebude souboj střílet /obdrží hodnocení 0/. Soupeř absolvuje souboj samostatně a získá tolik bodů, kolik nastřílí ve stanoveném časovém limitu.

11.5. Jestliže bude zjištěno, že některý subjekt po prohlášení o připravenosti ke střelbě má nabito větší množství nábojů, než je stanoveno, (Pokus o podvod) dostane za tento souboj 0 bodů. Soupeř absolvuje souboj samostatně a získá tolik bodů, kolik nastřílí. Jestliže bude daný subjekt opakovat tento přestupek, bude diskvalifikován.

11.6. Jestliže některý střílející subjekt bude diskvalifikován, škrtnou se ve skupině všechny jeho výsledky se všemi soupeři.

11.7. Všechny druhy a varianty soubojů a střelecké kategorie se hodnotí jedním ze dvou níže uvedených způsobů

11.7.1. Vyhodnocením vítěze souboje se zohledněním výsledku soupeře, včetně možnosti nerozhodného výsledku. Hodnocení Gama.

 • A) Vítězem souboje se stává ten subjekt, který dříve sestřelí všechny terče, nebo který sestřelí více terčů. Souboj může skončit i nerozhodně do stavu, kdy oběma soupeřům chybí sestřelit pouze jeden terč.
 • B) Zasažením posledního terče jedním ze soupeřů, nebo vystřelením všech nábojů, pokud je jejich počet stanoven, souboj končí.
 • C) Ve skupině, nebo v turnaji každý s každým, rozhoduje o pořadí celkový počet terčů sestřelených soutěžním subjektem.
 • D) V případě rovnosti dosažených bodů ve skupině, či v turnaji každý s každým o pořadí rozhoduje
  • a) vzájemný souboj nebo body ze vzájemných soubojů více subjektů,
  • b) větší počet lepších výsledků dosažených ve skupině,
  • c) rozdíl mezi získanými a obdrženými body ve skupině.
 • E) Ve vyřazovacím souboji v rámci turnaje, který kombinuje systém každý s každým s vyřazovacím soubojem, při nerozhodném výsledku o dalším postupu rozhoduje
  • a) lepší umístění v základní skupině,
  • b) menší bodový odstup za vítězem základní skupiny,
  • c) nový souboj.

11.7.2. Vyhodnocením vítěze souboje bez ohledu na výsledek soupeře. Hodnocení Alfa.

 • A) Vítězem souboje se stává ten subjekt, který dříve sestřelí všechny terče, nebo který sestřelí více terčů. Souboj může skončit i nerozhodně do stavu, kdy oběma soupeřům chybí sestřelit pouze jeden terč.
 • B) Souboj končí zasažením posledního terče jedním ze soupeřů, nebo vystřelením všech nábojů, pokud je jejich počet stanoven.
 • C) Ve skupině, nebo v turnaji každý s každým, rozhoduje o pořadí počet vítězství v soubojích.
 • D) V případě rovnosti dosažených vítězství o pořadí vždy rozhoduje nový souboj, nebo vzájemné souboje více subjektů.
 • E) Ve vyřazovacím turnaji postupuje vždy vítěz souboje.
 • F) Další postup je obdobný jako při hodnocení Gama s tím rozdílem, že jakékoliv porušení pravidel znamená automaticky prohru v souboji a soupeř se stane vítězem souboje bez ohledu na to, jak velký bodový výsledek dosáhl.

11.8. Příklady tabulek pro hodnocení soubojů – Příloha 3

 

12. ZÁVADY PŘI STŘELBĚ

Závady na zbrani a střelivu se neuznávají.

 

13. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Bezpečností opatření při soubojových střelbách z útočné pušky – viz. Všeobecná pravidla sportovní střelecké činnosti SVZ ČR.

 

14. SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

14.1. Při soubojových střelbách se nástřel nekoná.

14.2. Vzájemná korekce střelby členy družstva je povolena.

14.3. Závodník smí při dodržení všech zásad bezpečnosti kdykoliv v průběhu souboje přebíjet zbraň a to s prázdnou i plnou nábojovou komorou. Závodník musí především dbát na to, aby po celou dobu přebíjení zbraň směřovala ve směru terčů a prst, kterým spouští byl vždy vně lučíku.

14.4. Náboj vypadlý ze zbraně v průběhu soubojové střelby se z hlediska plnění disciplíny považuje za vystřelený. V žádném případě se nesmí zvedat a nabíjet. Náboj se zvedne až po prohlídce a uložení zbraně.

14.5. Uvedení zbraně do bezpečného stavu znamená, že závodník ze zbraně vyjmul zásobník, vybil zbraň bezpečným směrem (vyjmul náboj z nábojové komory) a dal mířenou ránu jistoty. Tato činnost se zpravidla provádí pod dohledem rozhodčího.

14.6. Ustanovení Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR platí ve všech případech, které neřeší tato technická pravidla.

 

15. SCHVALOVACÍ ĆÁST

15.1. Schváleno Ústřední radou SVZ ČR dne 10. dubna 2014.

15.2. Platnost od 1. května 2014.

16.4. Autor disciplíny a pravidel: Luděk Dvořák

 

 

 

 

 

SOUBOJOVÉ STŘELBY Z ÚTOČNÉ PUŠKY

(historický přehled)

Autor disciplíny a pravidel: Luděk Dvořák

1984 – červen

- „Pravidla střeleckých soubojů ze samopalu“

- Výchozí pravidla pro hodnocení střeleckých soubojů.

1984 – 18. srpna

- Vojenská střelnice Vršovice u Loun.

- Memoriál kpt. Otakara Jaroše – V. ročník.

- První soutěž ve střeleckém souboji ze samopalu.

- Souboj trojic.

- Pořadatel a organizátor: ZO KDPZ ONV Louny.

2001 – březen

-„Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení soubojových střeleb z útočné pušky“.

- Pravidla společnosti českých střelců

    

 

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist