Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ
A HODNOCENÍ SPORTOVNÍHO 
STŘELECKÉHO  VÍCEBOJE

VÍCEBOJ

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVZ ČR číslo 6

1. DEFINICE

Střelecký víceboj SVZ ČR je branně sportovním vícebojem tříčlenných družstev, v němž se vyhodnocuje i pořadí jednotlivců, členů těchto družstev.

2. DISCIPLÍNY

    2.1. Disciplína číslo 1. Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole nebo revolveru
2.1.1. 5  +  15 nábojů = 5 ran nástřelných v čase 2 minut, 15 ran soutěžních v čase 6 minut
2.1.2. papírové terče 135 P, nebo 77-P, nebo SČS-D1
2.1.3. vzdálenost terčů od palebné čáry 25 m
2.1.4. střelecká poloha vstoje

2.2. Disciplína číslo 2. Mířená střelba na přesnost ze samonabíjecí útočné pušky

2.2.1.
A) 5 + 15 nábojů = 5 ran nástřelných v čase 2 minut, 15 ran soutěžních v čase 6 minut
B) 5 + 5+5+5 = 5 ran nástřelných v čase 2 minut, 15 ran soutěžních v čase 6 minut

2.2.2. papírové terče 135 P, nebo 135 P1, nebo SČS-D1z

2.2.3. vzdálenost terčů od palebné čáry 100 m( 135 P), nebo 50 m(135P1, SČS-D1z)

2.2.4. střelecká poloha vleže – vleže, vstoje, vkleče

2.3. Disciplína číslo 3. Mířená střelba na přesnost z malorážové pušky

2.3.1.
A) 5 + 15 nábojů = 5 ran nástřelných v čase 2 minut, 15 ran soutěžních v čase 6 minut
B) 5 + 5+5+5 = 5 ran nástřelných v čase 2 minut, 15 ran soutěžních v čase 6 minut

2.3.2. papírové terče 135P1, nebo 77-P, nebo SČS-D1z

2.3.3. vzdálenost terčů od palebné čáry 50 m

2.3.4. střelecká poloha vleže – vleže, vstoje, vkleče

2.4. Disciplína číslo 4. Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole nebo revolveru

2.4.1. 10 ran soutěžních

2.4.2. papírové terče 135 P, nebo SČS-D1z, nebo SČS-D2/11,10,9,8/, nebo 77-P

2.4.3. vzdálenost terčů od palebné čáry 25 m

2.4.4. střelecká poloha vstoje

2.5. Disciplína číslo 5. Rychlopalba z velkorážové pistole nebo revolveru

2.5.1. 6 ran soutěžních, vždy 3 rány na každý terč v celkovém čase 10 vteřin

2.5.2. dva papírové terče 135 P, nebo 77-P, nebo SČS-D1/12,10,8/, nebo SČS-D2 /11,10,9,8/ v libovolné kombinaci dle rozhodnutí pořadatele

2.5.3. vzdálenost terčů od palebné čáry 25 m

2.5.4. střelecká poloha vstoje

2.6.  Disciplína číslo 6. Akční střelba Rojnice z velkorážové pistole nebo revolveru

2.6.1. Zvolený počet nábojů, nebo stanovený počet nábojů rovnající se počtu kovových padacích figur v disciplíně

2.6.2. 5 až 10 kovových padacích terčů Pepper Popper, Tower nebo Gong  v rojnici

2.6.3. vzdálenost terčů 20 až 30 m od palebné čáry, terče se nesmějí při pohledu ze střeleckého stanoviště vzájemně překrývat ani zakrývat

2.6.4. střelecká poloha vstoje

2.7. Disciplína číslo 7. Akční střelba Domino z velkorážové pistole nebo revolveru

2.7.1. Zvolený počet nábojů, nebo stanovený počet nábojů rovnající se počtu kovových padacích figur v disciplíně

2.7.2. 5 až 10 kovových padacích terčů Pepper Popper, nebo Tower v jednom nebo ve dvou zástupech

2.7.3. vzdálenost terčů 15 až 30 m od palebné čáry, terče se musejí při pohledu ze střeleckého stanoviště vzájemně zakrývat, nebo překrývat

2.7.4. střelecká poloha vstoje

2.8. Disciplína číslo 8. Akční střelba „Volná úloha“ z velkorážové pistole nebo revolveru

2.8.1. Zvolený nebo stanovený počet nábojů

2.8.2. zvolená kombinace papírových a kovových padacích terčů

2.8.3. vzdálenost terčů od palebné čáry 10 až 50 m

2.8.4. střelecká poloha vstoje

2.9. Disciplína číslo 9. Akční střelba z malorážové pušky

2.9.1. Zvolený počet nábojů

2.9.2. biatlonový panel z pěti terči o průměru 115 mm

2.9.3. vzdálenost terčů od palebné čáry 50 m

2.9.4. střelecká poloha vleže

2.10. Disciplína číslo 10. Střelecká štafeta tříčlenných družstev z velkorážové pistole nebo revolveru

2.10.1. 3 x 6 nábojů bez povinnosti přebíjet

2.10.2. 3 kovové padací terče (pro každou úlohu 1 terč) Pepper Popper, Tower nebo Gong ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry, (alternativní provedení pouze s papírovými terči)

2.10.3. nejméně jeden papírový terč SČS-D2 /11,10,9,8/, nebo 135 P, nebo 77-P, nebo SČS-D1/12,10,8/ ve vzdálenosti 25 m od palebné čáry

2.10.4. střelecká poloha vstoje

2.11. Disciplína číslo 11. Kolektivní střelba Repiko expres s papírovými terči z velkorážové pistole nebo revolveru

2.11.1. Zvolený počet nábojů

2.11.2. 20 až 30 kovových padacích terčů Pepper Popper, Tower, nebo Gong

2.11.3. jeden papírový terč 135 P, nebo SČS-D2/11,10,9,8/ ve vzdálenosti 25 m od palebné čáry

2.11.4. střelecká poloha vstoje

3. HODNOCENÍ

      3.1. Disciplína číslo 1. Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole nebo revolveru
 
Celkové hodnocení = součet bodových hodnot zasažených kruhů. H=z

3.2. Disciplína číslo 2. Mířená střelba na přesnost ze samonabíjecí útočné  pušky
Celkové hodnocení = součet bodových hodnot zasažených kruhů. H=z

3.3. Disciplína číslo 3. Mířená střelba na přesnost z malorážové pušky
Celkové hodnocení = součet bodových hodnot zasažených kruhů. H=z

3.4. Disciplína číslo 4. Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole nebo revolveru
Celkové hodnocení = součet bodových hodnot zasažených kruhů minus čas potřebný pro vystřelení stanoveného počtu ran. H=z-t

3.5. Disciplína číslo 5. Rychlopalba z velkorážové pistole nebo revolveru
Celkové hodnocení = součet bodových hodnot zasažených kruhů z obou terčů. Při zásahu po časovém limitu se odečte hodnota nejlepšího zásahu. H=z

3.6. Disciplína číslo 6. Akční střelba Rojnice z velkorážové pistole nebo revolveru
3.6.1. Stanovený počet nábojů. Jeden kovový padací terč =10 bodů.
Celkové hodnocení = počet zasažených terčů x 10 minus dosažený čas  na 0,01 vteřiny. H = z-t (maximálně 100-čas)

3.6.2. Zvolený počet nábojů. Povinnost sestřelit všechny kovové padací terče. Celkové hodnocení = počet zasažených terčů x 10 minus dosažený čas  na 0,01 vteřiny. H = 100-t (100-čas)

3.7. Disciplína číslo 7. Akční střelba Domino z velkorážové pistole nebo revolveru
3.7.1. Stanovený i zvolený počet nábojů. Jeden kovový padací terč =10 bodů. Celkové hodnocení = počet zasažených terčů x 10 minus dosažený čas  na 0,01 vteřiny. H = z-t (maximálně 100-čas)

3.7.2. Soutěžící je povinen sestřelovat terče v zástupu vždy postupně od předu do zadu. Za zasažení terče mimo pořadí získá závodník za tento terč hodnocení O.

3.8. Disciplína číslo 8. Akční střelba „Volná úloha“ z velkorážové pistole nebo revolveru
3.8.1. Celkové hodnocení = součet bodových hodnot zasažených kruhů nebo zón a zasažených kovových terčů minus dosažený čas na 0,01 vteřiny. H=z-t
3.8.2. Pořadatelem může být stanovena povinnost zasažení některých terčů, případně povinnost přebíjení.

3.9. Disciplína číslo 9. Akční střelba z malorážové pušky
3.9.1. Celkové hodnocení = H=100-t ( 100–čas)
3.9.2. Povinnost sestřelit všechny terče.
3.9.3. Po přípravě si závodník samostatně spustí stopky, následně vezme náboj a nabije zbraň. Povinnost nabíjet po jednom náboji. Po ukončení střelby vypne stopky.
3.9.4. Pořadatel může v propozicích povolit použití zásobníků.

3.10. Disciplína číslo 10.  Střelecká štafeta tříčlenných družstev z velkorážové pistole nebo revolveru.
3.10.1. Celkové hodnocení = součet bodových hodnot zasažených kruhů nebo zón  minus dosažený čas na 0,01 vteřiny H = z-t
3.10.2. Každý člen štafety musí nejprve sestřelit svůj kovový padací terč a zbytek nábojů střílí do papírového terče.
3.10.3. Jestliže padne vlivem větru jeden kovový padací terč když už závodník minimálně jednou vystřelil, počítá se jako sestřelený. Padne-li více terčů, štafeta střelbu za stejných výchozích podmínek opakuje.
3.10.4. Čas se měří od zvukového signálu timeru do posledního výstřelu třetího členy štafety s přesností 0,01 vteřiny.

3.11. Disciplína číslo 11. Kolektivní střelba Repiko expres a papírovými terči z velkorážové pistole nebo revolveru
3.11.1. Celkové hodnocení = součet deseti nejnižších zásahů v papírovém terči minus dosažený čas potřebný pro sestřelení všech kovových padacích terčů.
3.11.2. Povinnost sestřelit všechny kovové padací terče
3.11.3. Čas se měří od zvukového signálu timeru do posledního výstřelu družstva s přesností 0,01 vteřiny. H=z-t

3.12. Celkové hodnocení soutěže se stanoví součtem dosažených bodů v jednotlivých disciplínách. Čím větší počet bodů, tím lepší umístění. Zápis se provádí na dvě desetinná místa.
3.12.1. V soutěži družstev se hodnotí všechny disciplíny v turnaji
3.12.2. V soutěži jednotlivců se hodnotí pouze individuální disciplíny v turnaji
3.12.3. V případě rovnosti bodů v soutěži jednotlivců i družstev rozhodne větší počet bodů v pořadí podle číselného označení disciplín.

3.13. Celkové hodnocení soutěže lze na základě rozhodnutí pořadatele provést i formou součtu umístění z jednotlivých disciplín. V případě tohoto způsobu hodnocení soutěže není nutno provádět v každé disciplíně  odečty.Čím nižší součet umístění, tím lepší pořadí. V případě rovnosti rozhodne o celkovém pořadí družstev i jednotlivců
3.13.1. vyšší počet lepších umístění
3.13.2. pořadí v mířené střelbě na přesnost.

4. ORGANIZACE TURNAJE

       4.1. Pořadatel zařadí do turnaje ve víceboji SVZ ČR vždy individuální disciplínu číslo 1, dále nejméně dvě, nejvíce však čtyři, z individuálních disciplín číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a jednu z kolektivních disciplín číslo 10 a 11. Pořadatel turnaje má právo volby technického rozsahu provedení jednotlivých disciplín v rámci platných pravidel. Podmínkou je, aby pro všechny střílející subjekty byly ve všech disciplínách relativně stejné podmínky.

4.2. Pořadatel má právo rozhodnout v souladu s těmito pravidly na jaké papírové, případně kovové padací terče se bude v daném turnaji a disciplíně  střílet, kolik kovových padacích terčů se použije v disciplíně číslo 6, 710 a které disciplíny se budou střílet se stanoveným a které se zvoleným počtem nábojů.

4.3. Pořadatel má právo rozhodnout, zda se start pro provedení jednotlivých disciplín, s výjimkou mířené střelby na přesnost, provede z přípravné čáry, nebo z opaskového pouzdra.

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Ustanovení Všeobecných pravidel a dalších technických pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR platí ve všech případech, které neřeší tato technická pravidla.

6. SCHVALOVACÍ ČÁST

6.1. Schváleno ÚR SVZ ČR dne 16.6.2005
6.2. Platí od 1.1.2006.
6.3. Zpracoval SMK ÚR SVZ ČR

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist