Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ
A HODNOCENÍ ŠTAFETOVÝCH  STŘELEB
Z VELKORÁŽOVÉ  PISTOLE
A REVOLVERU

ŠTAFETY

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVZ ČR číslo 5

 

1. DEFINICE

Štafetová střelba je kolektivní sportovní střelba  z velkorážové pistole a revolveru, jejímž cílem je postupné splnění řady po sobě následujících, stanovených úkolů.

2. DRUHY ŠTAFETOVÝCH  STŘELEB

2.1. Štafetová střelba Základní - stanovený počet nábojů
2.2. Štafetová střelba Expres - zvolený počet nábojů

3. TERČE PRO ŠTAFETOVOU STŘELBU

 3.1. Papírové terče. Staví se zpravidla ve vzdálenosti 25 m od palebné čáry
3.1.1. xls SČS-D2 (40.50 Kb) - (bodové hodnoty jednotlivých zón terče stanovuje pořadatel)
3.1.2. pdf SČS-D1 (19.26 Kb)
3.1.3. 135 P
3.1.4. 77/P
 3.1.5. Jiný papírový terč dle rozhodnutí pořadatele.

3.2. Kovové padací terče. Staví se zpravidla ve vzdálenosti 15 až 30 m od palebné čáry.
3.2.1. Kovový padací terč Tower
3.2.2. Kovový padací terč Pepper Popper
3.2.3. Kovový padací terč Gong
3.2.4. Jiný kovový terč dle rozhodnutí pořadatele.

4. TERČOVÉ SESTAVY

4.1. Pro terčovou sestavu štafetové střelby Základní se použije pro každý úkol jeden papírový terč, nebo jeden společný papírový terč pro celou štafetu, který se umístí do vzdálenosti 25 m od palebné čáry. Dále se použije pro každý úkol stanovený počet kovových padacích terčů ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry. Terčová sestava musí být pro jedno plnění disciplíny, nebo stanoviště a  všechny subjekty stejná.

4.2. Pro každý úkol štafetové střelby Expres se použijí pouze kovové padací terče.

4.3. Pro štafetovou střelbu se kovovým padacím terčům bodová hodnota nestanovuje.

 4.4. Příklady terčové sestavy pro štafetovou střelbu - xls Příloha (35.00 Kb)

5. TURNAJOVÉ HERNÍ SYSTÉMY

5.1. Štafetovou střelbu střílí dvoučlenná, nebo více než dvoučlenná družstva.

5.2. Herní systémy
5.2.1. Jedno provedení disciplíny.
5.2.2. Vícenásobné provedení disciplíny. Součet všech dosažených výsledků.
5.2.3. Vícenásobné stejné provedení disciplíny. Výběr nejlepšího provedení, nebo výběr více lepších provedení disciplíny.

5.3. Postup při střelbě
5.3.1. Závodníci startují postupně zleva doprava.
5.3.2. Pořadí členů štafety se pro každé provedení disciplíny může měnit.

6. PROVEDENÍ  DISCIPLÍNY

Pokus pořadatel nespecifikuje jinak, tak se startuje na signál timeru po kterém se první člen štafety přesune z přípravné na palebnou čáru, uchopí zbraň, nabije ji a střílí na svůj terč, nebo sestavu terčů dle stanoveného úkolu. Vystřelení posledního náboje závodníkem při stanoveném počtu nábojů, nebo výstřel kterým byl splněn úkol při zvoleném počtu nábojů je okamžikem předání štafety. Tento okamžik může závodník zvýraznit povelem „Vpřed!“ Po předání štafety uvede závodník zbraň do bezpečného stavu a odloží ji  na palebné čáře ústím směrem k terčům a druhý člen štafety a následně další začne okamžitě plnit svůj stanovený úkol. Celkový úkol štafety končí okamžikem vystřelení posledního náboje u stanoveného počtu nábojů nebo výstřelem kterým byl splněn úkol posledního člena štafety u zvoleného počtu nábojů.

7. ČASOVÝ  LIMIT  PRO  STŘELBU

Časový limit provedení disciplíny se nestanovuje. Čas se měří timerem od startu do posledního výstřelu družstva s přesností 0,01 vteřiny.

8.  HODNOCENÍ  ŠTAFETOVÝCH  STŘELEB

8.1. Štafetová střelba Základní

8.1.1. Na papírových terčích se počítají všechny bodové hodnoty zásahů jednotlivých kruhů, nebo zón.

8.1.2. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=z-t

8.1.3. Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí
A) větší počet bodů v papírových terčích,
B) rozstřel.

8.2. Štafetová střelba Expres
8.2.1. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=t
8.2.2. Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí rozstřel.

8.3. Padne-li vlivem větru jeden či více kovových padacích terčů v okamžiku startu štafety nebo předávání štafety, kdy se prokazatelně nestřílelo, štafeta střelbu za stejných výchozích podmínek opakuje.

8.4. Jestliže závodník předčasně předá štafetu, bude družstvu anulován výsledek provedení disciplíny.

8.5. Štafeta obdrží hodnocení O, jestliže nezasáhne všechny kovové padací terče.

8.6. Pro štafetovou střelbu Základní lze v závislosti  na herním systému soutěže použít i hodnocení H=z/t, nebo H=z-m/t přičemž m = maximální možný dosažitelný počet bodů v papírovém terči minus celkový bodový součet

9. VÝKONNOSTNÍ  TŘÍDY

Výkonnostní třídu získá každý člen družstva, jestliže

9.1. střílí tříčlenné družstvo štafetovou střelbu Základní se stanoveným počtem 6 nábojů na jednoho člena štafety

9.2. v celé soutěži se střílí disciplína minimálně 3x

9.3. v každém provedení disciplíny je použit papírový terč SČS-D2 s hodnocením zón 11, 10, 9, 8

9.4. v každém provedení disciplíny je pro každý úkol použit jeden kovový padací terč Pepper Popper nebo Tower  s povinností zasažení tohoto terče

9.5. družstvo dosáhne z maximálního počtu 495 dosažitelných bodů v papírových terčích ze tří nejlepších výsledků při hodnocení H=z-t

9.5.1. Mistrovská VT .............. 330 bodů
9.5.2. První VT....................... 300 bodů
9.5.3. Druhá VT .................... 270 bodů
9.5.4. Třetí VT ...................... 240 bodů

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Ustanovení Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR platí ve všech případech, které neřeší tato technická pravidla.

 

11. SCHVALOVACÍ ČÁST

 11.1. Schváleno ÚR SVZ ČR dne 16.6.2005
11.2. Platí od 1.ledna 2006.
11.3. Zpracoval SMK ÚR SVZ ČR
11.4. Autor disciplíny a pravidel Luděk Dvořák

 

 

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist