Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ
A HODNOCENÍ KOLEKTIVNÍCH STŘELEB
Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE
A REVOLVERU

REPIKO

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVZ ČR číslo 3

1. DEFINICE

Repiko ( dále kolektivní střelba ) je kolektivní sportovní střelba ostrým střelivem z velkorážové pistole a revolveru. (Revolver – Pistole – Kolektiv)

2. DRUHY  KOLEKTIVNÍCH  STŘELEB

2.1. Kolektivní střelba Základní  - stanovený počet nábojů
2.2. Kolektivní střelba Expres  - zvolený počet nábojů

3. STŘELIVO

 3.1. U kolektivní střelby Základní je celkový počet nábojů pro jedno provedení disciplíny a každé družstvo  stejný a je maximálně dvojnásobkem počtu kovových padacích terčů použitých pro dané provedení disciplíny. Družstvo nemusí vystřelit stanovený počet nábojů, považuje-li to z hlediska hodnocení disciplíny za výhodné.

3.2. Jestliže pořadatel soutěže neurčí jinak, má družstvo za dále uvedených podmínek  právo
3.2.1. z důvodů nepředvídatelných okolností pokračovat v soutěži s menším, nerovným počtem členů družstva,
3.2.2. dobrovolně přistoupit na menší, nerovný počet členů družstva.

4. TERČE PRO KOLEKTIVNÍ STŘELBU

4.1. Papírové terče. Staví se zpravidla ve vzdálenosti 25 m od palebné čáry.
4.1.1. xls SČS-D2 (40.50 Kb) - (bodové hodnoty jednotlivých zón terče stanovuje pořadatel)
4.1.2. pdf SČS-D1 (19.26 Kb)
4.1.3. 135 P
4.1.4. 77/P
4.1.5. Jiný papírový terč dle rozhodnutí pořadatele

4.2. Kovové padací terče. Staví se zpravidla ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry.
4.2.1. Kovový padací terč Tower
4.2.2. Kovový padací terč Pepper Popper
4.2.3. Kovový padací terč Gong
4.2.4. Jiný kovový terč dle rozhodnutí pořadatele

5. TERČOVÉ  SESTAVY

5.1. Pro terčovou sestavu kolektivní střelby se použije, buď samostatná sestava kovových padacích terčů, nebo sestava kovových padacích terčů s nejméně jedním papírovým terčem, který se umístí do vzdálenosti 25 m od palebné čáry. Kovové padací terče se staví zpravidla ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry. Maximální šíře terčové sestavy se přizpůsobuje místním podmínkám, zpravidla by však neměla přesáhnout 20 m. Terčová sestava musí být pro jedno plnění disciplíny a  všechny střílející subjekty stejná.

5.2. Pro kolektivní střelbu Základní se kovovým terčům stanovuje bodová hodnota. Větším terčům hodnota nižší, menším terčům hodnota vyšší. Bodová hodnota jednoho kovového terče by neměla být zpravidla nižší než 10 bodů a vyšší než 30 bodů. Jednotlivé kovové terče, nebo jejich sestavy, se mohou barevně rozlišit a to podle svých bodových hodnot.

5.3. Pro kolektivní střelbu Expres se kovovým terčům bodová hodnota nestanovuje.

5.4. Počet kovových terčů v disciplíně se doporučuje v rozsahu od 10 do 30 terčů.

5.5. Příklady terčových sestav pro kolektivní střelbu - xls Příloha (36.00 Kb)

6. TURNAJOVÉ  HERNÍ  SYSTÉMY

 6.1. Kolektivní střelbu střílí dvoučlenná, nebo více než dvoučlenná družstva.

6.2. Herní systémy
6.2.1. Jedno provedení disciplíny
6.2.2. Vícenásobné provedení disciplíny. Součet všech dosažených výsledků
6.2.3. Vícenásobné stejné provedení disciplíny. Výběr nejlepšího provedení, nebo výběr více lepších provedení disciplíny

7. ČASOVÝ  LIMIT  PRO  STŘELBU

Časový limit provedení disciplíny se nestanovuje. Čas se měří timerem od startu do posledního výstřelu družstva s přesností  0,01 vteřiny

8. HODNOCENÍ KOLEKTIVNÍCH STŘELEB

8.1. Kolektivní střelba Základní s papírovými terči

8.1.1. Na papírových terčích se počítají všechny bodové hodnoty zásahů jednotlivých kruhů, nebo zón.

8.1.2. Bodové hodnoty za zasažení jednotlivých kovových padacích  terčů se sčítají a přičtou se k celkové bodové hodnotě dosažené na papírovém terči.

8.1.3. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=z-t

8.1.4. Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí
A) větší počet bodů v papírovém terči,
B) větší počet bodů za kovové padací terče.

8.2. Kolektivní střelba Základní bez papírových terčů

8.2.1. Bodové hodnoty za zasažení jednotlivých kovových padacích terčů se sečtou.

8.2.2. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=z-t

8.2.3. Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí
A) větší počet bodů za kovové padací terče,
B) rozstřel

8.3. Kolektivní střelba Expres s papírovými terči

8.3.1. Na papírových terčích se počítají bodové hodnoty zásahů jednotlivých kruhů, nebo zón a to z celkové množiny zásahů
A) deset nejlepších,
B) deset nejhorších zásahů.
Počet ran na papírový terč se může i stanovit.

8.3.2. Kovovým padacím terčům  se bodové hodnoty nestanovují. Zasažení všech kovových padacích terčů je podmínkou hodnocení.

8.3.3. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=z-t

8.3.4. Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí
A) větší počet bodů v papírovém terči,
B) rozstřel

8.4. Kolektivní střelba Expres bez papírových terčů

8.4.1. Kovovým padacím terčům  se bodové hodnoty nestanovují. Zasažení všech kovových padacích terčů je podmínkou hodnocení.

8.4.2. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=t

8.4.3. Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí rozstřel.

9. VÝKONNOSTNÍ  TŘÍDY

Výkonnostní třídu získá každý člen družstva, jestliže

9.1. střílí tříčlenné družstvo kolektivní střelbu Expres s papírovými terči s hodnocením deseti nejlepších, nebo nejhorších zásahů a

9.2. v celé soutěži se střílí disciplína minimálně 3x a

9.3. v každém provedení disciplíny je použit papírový terč SČS-D2 s hodnocením zón 11,10,9,8 a

9.4. v každém provedení disciplíny je použito 30 kovových padacích terčů, z toho nejméně 10 terčů gong ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry a

9.5. družstvo dosáhne z maximálního počtu 330 dosažitelných bodů v papírových terčích ze tří nejlepších výsledků při hodnocení H=z-t

9.5.1. Mistrovská VT ...................  200 bodů
9.5.2. První VT............................ 185 bodů
9.5.3. Druhá VT ..........................  170 bodů
9.5.4. Třetí  VT ........................... 155 bodů

10. ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ

Ustanovení Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR platí ve všech případech, které neřeší tato technická pravidla.

11. SCHVALOVACÍ ČÁST

11.1. Schváleno ÚR SVZ ČR dne 16.06.2005
11.2. Platí od 01.01.2006.
11.3. Zpracoval SMK ÚR SVZ ČR
11.4. Autor disciplíny a pravidel Luděk Dvořák

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist