Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ
A HODNOCENÍ AKČNÍCH STŘELEB
Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE
A REVOLVERU

AKČNÍ

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVZ ČR číslo 2

 

1. DEFINICE

Akční střelba je sportovní  střelba jednotlivců z velkorážové pistole, revolveru, nebo malorážové pušky.

2. DRUHY AKČNÍCH STŘELEB

2.1. Akční střelba Rojnice - stanovený nebo zvolený počet nábojů
2.2. Akční střelbaDomino - stanovený nebo zvolený počet nábojů
2.3. Akční střelba Volná úloha – stanovený nebo zvolený počet nábojů
2.4. Akční střelbaSprint – nadstavba akčních střeleb

3. STŘELIVO

  3.1. U akční střelby Rojnice a Domino se stanoveným počtem nábojů se celkový počet nábojů  pro jednoho závodníka a jedno provedení disciplíny zpravidla rovná počtu terčů použitých pro dané provedení disciplíny.
3.2. U akční střelby Volná úloha, se počet nábojů dle rozhodnutí pořadatele stanoví, nebo zvolí.

4. TERČE PRO AKČNÍ STŘELBU

4.1.Papírové terče
4.1.1. xls SČS-D2 (40.50 Kb) - (bodové hodnoty jednotlivých zón terče stanovuje pořadatel)
4.1.2. pdf SČS-D1 (19.26 Kb)
4.1.3. 135 P
4.1.4. 77/P
4.1.5. Jiný papírový terč dle rozhodnutí pořadatele

4.2. Kovové padací terče. Staví se zpravidla ve vzdálenosti 15 až 30 m od palebné čáry
4.2.1.
Kovový padací terč Tower
4.2.2. Kovový padací terč Pepper Popper
4.2.3. Kovový padací terč Gong
4.2.4. Biatlonový panels pěti kovovými padacími terči o průměru 115 mm
4.2.5. Jiný kovový terč dle rozhodnutí pořadatele

 5. TERČOVÉ  SESTAVY

5.1. Terčová sestava pro akční střelbu Rojnice se staví pro střelbu pistolí ve vzdálenosti 20 až 30 m a pro střelbu malorážovou puškou zpravidla ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry. Terče se nesmějí při pohledu ze střeleckého stanoviště vzájemně překrývat ani zakrývat
 5.2. Terčová sestava pro akční střelbu Domino se staví ve vzdálenosti 15 až 30 m od palebné čáry a to v jednom nebo ve dvou zástupech. Terče se musejí při pohledu ze střeleckého stanoviště vzájemně zakrývat, nebo překrývat.
  5.3. Počet terčů v sestavě pro akční střelbu Rojnice a Domino střelbu není zpravidla menší než 5.
   5.4. Pro akční střelbu Volná úloha se staví různé terčové sestavy skládající se z kombinací papírových terčů s jednotlivými kovovými padacími terči, nebo jejich sestavami.
5.5. Terčová sestava musí být pro jedno plnění disciplíny a  všechny střílející subjekty stejná.
5.6. Příklady terčových sestav pro akční střelbu - xls Příloha (70.50 Kb)

6. TURNAJOVÉ HERNÍ SYSTÉMY

 6.1. Akční střelbu střílí jednotlivci.

6.2. Herní systémy
6.2.1. Jedno provedení disciplíny
6.2.2. Vícenásobné provedení disciplíny. Součet všech dosažených výsledků
6.2.3. Vícenásobné stejné provedení disciplíny. Výběr nejlepšího provedení, nebo výběr více lepších provedení disciplíny
6.2.4. Akční střelba Sprint. Provedení dle tabulky v příloze

7. PROVEDENÍ  DISCIPLÍNY

Akční střelba Rojnice z malorážové pušky se střílí v libovolné poloze, zpravidla vleže, s povinností nabíjet po jednom náboji. Závodník si připraví zbraň a zvlášť stanovený či zvolený počet nábojů. Čas stopkami si měří závodník sám a to tak, že spustí stopky a následně uchopí a  nabije první náboj. Po skončení střelby vypne stopky.

8. ČASOVÝ  LIMIT  PRO  STŘELBU

Časový limit provedení disciplíny se zpravidla  nestanovuje. Čas se měří zpravidla timerem od startu do posledního výstřelu závodníka s přesností 0,01 vteřiny.

9. HODNOCENÍ AKČNÍCH STŘELEB

  9.1. Akční střelba Rojnice a Domino  se stanoveným počtem nábojů a akční střelba domino se zvoleným počtem nábojů
9.1.1. Bodové hodnoty za zasažení jednotlivých kovových padacích  terčů se sčítají. Jeden zasažený kovový padací terč = zpravidla 10 bodů.
9.1.2. Celkové hodnocení je dáno vztahem H=z-t
9.1.3. Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí
A) větší počet bodů za zasažení kovových padacích terčů,
B) rozstřel.

9.2. Akční střelba Rojnice  se zvoleným počtem nábojů
9.2.1. Zasažení všech kovových padacích terčů je podmínkou hodnocení. Jeden zasažený kovový padací terč = zpravidla 10 bodů.
A) Celkové hodnocení je dáno vztahem H=z-t
B) Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí rozstřel.

9.2.2. Zasažení všech kovových padacích terčů je podmínkou hodnocení. Kovovým padacím terčům se bodová hodnota nestanovuje.
A) Celkové hodnocení je dáno vztahem H=t
B) Při rovnosti celkového výsledku rozhoduje o pořadí rozstřel.

9.3. U akční střelby rojnice se pořadí sestřelování terčů nestanovuje.Při akční střelbě domino musí soutěžící sestřelovat terče v zástupu postupně od předu dozadu. Za každý terč sestřelený mimo pořadí obdrží soutěžící hodnocení 0.

9.4. Způsob a podmínky hodnocení akční střelby Volná úloha stanoví pořadatel v propozicích zpravidla dle vztahu H=z-t, nebo H=z/t.

9.5. Hodnocení akční střelby Sprint dle tabulky v příloze.

10. VÝKONNOSTNÍ  TŘÍDY

Výkonnostní třídu získá závodník jestliže při počtu 10 kovových padacích terčů v disciplíně sestřelí všechny terče, které budou nejméně ve vzdálenosti 25 m od palebné čáry a průměrnými rozestupy 1 m a jeho celkový výsledek bude

 

 ROJNICEDOMINO

10.1. Mistrovská VT

90,00 a více bodů

88,00 a více bodů

10.2. První VT

85,00 až 89,99 bodů

83,00 až 87,99 bodů

10.3. Druhá VT

80,00 až 84,99 bodů

78,00 až 82,99 bodů

10.4. Třetí VT

75,00 až 79,99 bodů

73,00 až 77,99 bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ

Ustanovení Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR platí ve všech případech, které neřeší tato technická pravidla.

 

  12. SCHVALOVACÍ ČÁST

 12.1. Schváleno ÚR SVZ ČR dne 16.6.2005
12.2. Platí od 1.ledna 2006.
12.3. Zpracoval SMK ÚR SVZ ČR
 12.4. Autor disciplín a pravidel Luděk Dvořák

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist