Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ
A HODNOCENÍ MÍŘENÝCH STŘELEB
NA PŘESNOST Z PISTOLÍ
A REVOLVERŮ

MÍŘENÁ

1. DEFINICE

Mířená střelba je sportovní střelba jednotlivců jejíž cílem je dosažení maximální přesnosti při zásahu terče.

2. DRUHY MÍŘENÝCH STŘELEB

2.1. Mířená střelba na přesnost.
2.2. Mířená střelba na rychlost.
2.3. Rychlopalba.

3. TERČE PRO MÍŘENOU STŘELBU

3.1. Papírové terče. Vzdálenost terčů od palebné čáry dle tabulky
3.1.1. 135 P
3.1.2. 135/P1 - redukovaný pistolový terč 135/P
3.1.3. 77/P
3.1.4. pdf SČS-D1 (19.26 Kb) - (bodové hodnoty jednotlivých zón terče stanovuje pořadatel)
3.1.5. SČS-D1z.( spodní část terče SČS-D1/bez hlavy/)
3.1.6. xls SČS-D2 (40.50 Kb) - (bodové hodnoty jednotlivých zón terče stanovuje pořadatel)
3.1.7. Jiný papírový terč dle rozhodnutí pořadatele

4. PROVEDENÍ  DISCIPLÍNY

4.1. Mířená střelba je individuální střelba jednotlivými ranami ostrým střelivem v libovolné poloze ( více polohách ), jednou nebo oběma rukama, do stanovených terčů v dané vzdálenosti, bez umělé opory pro zbraň nebo jednotlivé části těla,

4.2.
Při mířené střelbě je vždy pouze jeden nástřel ( kromě rychlopalby, která je bez nástřelu), který se provádí na začátku střelby v libovolné poloze a to i v případě, že se střílí více položek v různých polohách,

4.3.
Mířená střelba na přesnost
4.3.1. Stanovený počet nábojů,
4.3.2. jeden papírový terč,
4.3.3. střelecká poloha libovolná,
4.3.4. stanovený čas.

4.4. Mířená střelba na rychlost

4.4.1. Stanovený nebo zvolený počet nábojů,
4.4.2. jeden nebo více papírových terčů,
4.4.3. střelecká poloha libovolná.

4.5. Rychlopalba

4.5.1. Stanovený počet nábojů ,
4.5.2. jeden nebo více papírových terčů,
4.5.3. střelecká poloha libovolná,
4.5.4. stanovený čas.

4.6.
Průběh plnění disciplíny v mířené střelbě na přesnost.
Pokud pořadatel nestanoví způsob startu jinak, platí:

4.6.1.
Na povel „Nástup!“ nastoupí závodník na přípravnou čáru,  na své vylosované nebo určené střelecké stanoviště. Rozhodčí zaujmou svá místa pro řízení střelby. Přípravná čára je u mířené střelby na přesnost totožná s čárou palebnou.

4.6.2.
Na povel „Připravit!“ si závodník
A) nasadí chrániče sluchu a ochranné brýle,
B) může si krátce vyzkoušet zamiřování ( tuto činnost musí však vždy ukončit mířenou ránou jistoty),
C) který střílí pistolí připraví  a odloží na palebné čáře ústím zbraně směrem k terčům zvlášť zbraň a zvlášť zásobníky se stanoveným nebo zvoleným  počtem nábojů. Pistole musí mít závěr v přední poloze a spuštěné vnější, nebo vnitřní bicí ústrojí. Jestliže střílí revolverem, připraví si  zbraň s vyklopeným válcem a zvlášť uloženými nebo odloženými náboji. Malorážová puška musí mít otevřený závěr.
D) zaujme střeleckou polohu.

4.6.3.
Řídící střelby nebo jeho asistent dotazem „ Připraven?“ zjišťuje, zda je závodník připraven k plnění disciplíny.
A) pokud je závodník k plnění disciplíny připraven neodpovídá,
B) pokud není ještě připraven odpoví „Nejsem připraven!“,
C) jestliže závodník odpoví “Nejsem připraven!“, tak rozhodčí od tohoto okamžiku za 30 vteřin vydá povel „Konec přípravy!“.

4.6.4.
Na povel „Pozor!“ očekává závodník startovní povel.

4.6.5.
Na povel „Pálit!“, „Start!“, „K boji!“ nebo jiný dohodnutý povel, kterému může předcházet ze strany řídícího střelby upřesnění cíle, stanoveného počtu nábojů a časového limitu pro střelbu nástřelnou nebo soutěžní,  závodník uchopí a nabije zbraň a začne  střílet na svůj papírový terč.

4.6.6.
Zpravidla po vypršení stanoveného časového limitu a povelech „Stop! Palbu zastavit!“a „Vybít! K prohlídce zbraň!“ závodník
A) okamžitě zastaví střelbu,
B) vyndá zásobník ze zbraně,
C) vybije zbraň bezpečným směrem,
D) drží ji bezpečným směrem připravenu ke kontrole rozhodčím,
E) po prohlídce zbraně dá  mířenou ránu jistoty.

4.6.7.
Na povel  „Zbraň uložit! Odchod!“ závodník
A) uloží zbraň do pouzdra nebo do schránky ze zásobníky zvlášť,
B) opustí své stanoviště a palebnou čáru,
C) poznámka: po střelbě nástřelné závodník zbraň pouze odloží na palebné čáře ústím směrem k terčům, nebo ji uschová do pouzdra.

4.6.8.
Na povel „ K terčům!“ má závodník právo prohlédnout si svůj nástřelný, nebo soutěžní terč ze vzdálenosti l m.

5. ČASOVÝ  LIMIT  PRO  STŘELBU

Při mířené střelbě na přesnost je časový limit provedení disciplíny přesně stanoven. Závodníkovi se do výsledku započte to plnění úkolu, které v limitu stihl. Jestliže se střílí ve více polohách, tak se časový limit může rozdělit na tři (dva) stejné časové úseky. Časové limity pro mířenou střelbu na přesnost jsou

STŘELBA NÁSTŘELNÁ

STŘELBA SOUTĚŽNÍ

POČET
NÁBOJŮ

ČASOVÝ
LIMIT

POČET
NÁBOJŮ

ČASOVÝ
LIMIT

5

2 minuty

10

4 minuty

5

2 minuty

15

6 minut

5

2 minuty

20

8 minut

5

2 minuty

30

12 minut

6. HODNOCENÍ MÍŘENÝCH STŘELEB

6.1. Mířená střelba na přesnost.
Dosažený počet bodů ve stanoveném čase. H=z

6.2.
Mířená střelba na rychlost 
6.2.1. Dosažený počet bodů minus dosažený čas . H=z-t
6.2.2. Výběr stanoveného počtu nejlepších zásahů minus dosažený čas .  H=z-t

6.3.
Rychlopalba
Dosažený počet bodů ve stanoveném čase. H=z

6.4.
Pořadí jednotlivců i družstev ve střeleckých disciplínách na přesnost střelby se určuje podle dosaženého bodového hodnocení. Větší počet bodů = vyšší umístění. V případě rovnosti bodů se vyšší ( lepší ) pořadí stanoví takto
6.4.1. dle většího počtu dosažených 10, 9, 8 atd. (nebo dle většího počtu dosažených nejvyšších hodnot zón v terči stanovených pořadatelem),
6.4.2. dle většího počtu čistých ( vnitřních ) 10, 9, 8 atd. ( nebo dle většího počtu čistých dosažených nejvyšších hodnot zón v terči stanovených pořadatelem),
6.4.3. dle vzdálenosti nejhorší rány od středu nejvyšší bodové hodnoty terče.

7. VÝKONNOSTNÍ  TŘÍDY

VT pro velkorážovou pistoli a revolver v mířené střelbě na přesnost, se podle kritérií uvedených v těchto pravidlech uznávají pouze ve střelecké kategorii VPs a VRs. Pokud rozměry střelnice neumožní dodržet předepsané vzdálenosti mezi palebnou čarou a terčem, může pořadatel umístit terče na nejdelší možnou vzdálenost od palebné čáry. Povolená vzdálenost však smí být podle disciplíny nejméně 90 metrů, 45 metrů, nebo 22 metrů od palebné čáry. Při splnění této podmínky se přizná výkonnostní třída.

DISCIPLÍNA
označení

POČET
NÁBOJŮ

TERČ

VZDÁ-
LENOST
K TERČŮM

M.VT

I.VT

II.VT

III.VT

Velkorážová pistole a revolver

VPs,VRs 1

5+10

135 P

25 m

98

94

90

84

VPs,VRs 2

5+15

135 P

25 m

146

140

134

125

VPs,VRs 3

5+20

135 P

25 m

194

186

176

164

VPs,VRs 4

5+30

135 P

25 m

288

276

264

246

VPs,VRs 5

5+10

77-P, SČS-D1z

25 m

92

88

84

78

VPs,VRs 6

5+15

77-P, SČS-D1z

25 m

137

131

125

116

VPs,VRs 7

5+20

77-P, SČS-D1z

25 m

182

174

166

154

VPs,VRs 8

5+30

77-P, SČS-D1z

25 m

270

258

246

228

Útočná puška

UPu 1

5+10

135 P

100 m

97

93

89

83

UPu 2

3x5

135 P

100 m

144

138

132

123

UPu 3

5+20

135 P

100 m

191

183

173

161

UPu 4

3x10

135 P

100 m

283

271

259

241

UPu 5

5+10

135 P1, SČS-D1z

50 m

97

93

89

83

UPu 6

3x5

135 P1, SČS-D1z

50 m

144

138

132

123

UPu 7

5+20

135 P1, SČS-D1z

50 m

191

183

173

161

UPu 8

3x10

135 P1, SČS-D1z

50 m

283

271

259

241

Malorážová puška

MPu 1

5+10

135 P1, SČS-D1z

50 m

0

0

98

93

MPu 2

3x5

135 P1, SČS-D1z

50 m

0

0

146

141

MPu 3

5+20

135 P1, SČS-D1z

50 m

0

0

196

186

MPu 4

3x10

135 P1, SČS-D1z

50 m

0

0

292

281

Malorážová pistole

MPi 1

5+10

135 P

25 m

0

0

98

93

MPi 2

5+15

135 P

25 m

0

0

147

141

MPi 3

5+20

135 P

25 m

0

0

196

189

Mpi 4

5+30

135 P

25 m

0

0

294

286

MPi 5

5+10

77-P, SČS-D1z

25 m

0

97

93

88

MPi 6

5+15

77-P, SČS-D1z

25 m

0

146

140

132

MPi 7

5+20

77-P, SČS-D1z

25 m

0

193

185

174

Mpi 8

5+30

77-P, SČS-D1z

25 m

0

288

278

263

Historické zbraně

Ppi v

10

77-P, SČS-D1z

25 m

0

92

87

78

Ppi c

10

77-P, SČS-D1z

25 m

0

93

88

79

PRe

10

77-P, SČS-D1z

25 m

0

95

90

81

Kpi v

10

77-P, SČS-D1z

25 m

0

88

83

74

Kpi c

10

77-P, SČS-D1z

25 m

0

89

84

75

Ppu v

10

77-P, SČS-D1z

50 m

0

92

88

79

Ppu c

10

77-P, SČS-D1z

50 m

0

94

89

80

Kpu v

10

77-P, SČS-D1z

50 m

0

88

84

75

Kpu c

10

77-P, SČS-D1z

50 m

0

90

85

76

Poznámka: Kriteria VT pro UPu, MPu jsou zde uvedena prozatímné – do doby dokončení a schválení TP č.7.

8. ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ

Ustanovení Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR platí ve všech případech, které neřeší tato technická pravidla.

9. SCHVALOVACÍ ČÁST

9.1. Schváleno ÚR SVZ ČR dne 16.6.2005
9.2. Platí od 1.ledna 2006.
9.3. Zpracoval SMK ÚR SVZ ČR

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist