Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ
A HODNOCENÍ SOUBOJŮ
Z MALORÁŽOVÉ PUŠKY

ČMP
Memoriál ing. Miloslava Richtera

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVZ ČR číslo 10

 

1.DEFINICE

Střelecký souboj dvojic ( Českomoravský pohár ) je sportovní utkání dvou subjektů z malorážové pušky. Družstvo startuje v soutěži pod názvem některého KVZ a složení dvojice se nesmí v průběhu závodu měnit.

2. ZBRANĚ

2.1. Malorážová puška – viz „Všeobecná pravidla sportovní střelecké činnosti SVZ ČR 5.1.5.C)“ - dále níže uvedeno.

2.1.1. Odpor spouště není stanoven. Zbraň nesmí být opatřena napínáčkem.

2.1.2. Jsou povolena otevřená a dioptrická mířidla.

2.1.3. Pažba zbraně smí být opatřena stavitelnou botkou a lícnicí.

2.1.4. Je dovoleno používat upínací řemen o maximální šířce 40 mm. Pokud je na předpažbí a na pažbě oko pro upevnění řemene, nesmí mít větší šířku než 40 mm a větší výšku než 30 mm, měřeno kolmo od předpažbí, nebo pažby.

2.1.5. Předpažbí nesmí být opatřeno žádnou opěrkou ruky a žádným stojánkem.

3. POLOHY PRO STŘELBU

Pro střelbu z malorážové pušky, pro tuto soutěž, platí, že se střílí vleže bez opory. Malorážová puška ani žádná její část se nesmí od skončení přípravy až do ukončení střelby dotýkat mimo střelcova těla žádného jiného bodu nebo předmětu, ani se o něj opírat. Výjimkou je vždy okamžik nabíjení zbraně, včetně doby od skončení přípravy do povelu „Pálit“!, kdy se smí puška dotýkat pažbou podložky.

4. PROVEDENÍ DISCIPLÍNY

4.1. Základním prvkem discipliny je jednotlivé utkání (souboj) dvou dvoučlenných soutěžních subjektů, které spočívá v souběžném jednotlivém provedení discipliny všemi závodníky těchto subjektů, se stanoveným časovým limitem 30 vteřin. Pořadatel má právo v propozicích, nebo při rozpravě časový limit zrušit, pokud je to vhodné vzhledem k charakteru soutěže.

4.1.1.Jednotlivé utkání ( souboj) se skládá

A) ze zaujetí střelecké polohy včetně přípravy zbraně s otevřeným závěrem na palebné čáře,

B) z přípravy 4 ks nábojů, které si každý závodník pro jednotlivé utkání uloží volně na podložku na které leží, nebo na přípravek o maximálních rozměrech 10x10x3cm.

C) ze střelby z malorážové pušky jednotlivě nabíjenými ranami na vzdálenost 50 m, každý soutěžní subjekt na svoji terčovou sestavu ( panel ) 5 biatlonových terčů pro střelbu vstoje ( průměr terče 115 mm ).

4.1.2. Závodník má od okamžiku skončení přípravy položenu ruku, kterou bude nabíjet, dlaní na zemi. Druhou rukou podepírá předpažbí. Na povel „Pálit!“, závodník uchopí první náboj, nabije zbraň a samostatně zahájí střelbu.

4.1.3. V okamžiku ukončení nebo přerušení střelby, na povely „Stop! Palbu Zastavit!“ a „Vybít! K prohlídce zbraň!“, musí závodník okamžitě přestat střílet, vybije zbraň a ponechá otevřený závěr. Následuje prohlídka zbraně rozhodčím.

4.2. Připravenost prostoru střelnice pro soutěž

4.2.1. Palebná čára je totožná s čárou přípravnou.

4.2.2. Na palebné čáře jsou připravena pro dvojice 2 nebo 4 střelecká stanoviště. Rozestupy mezi závodníky jedné dvojice jsou minimálně 1 m, rozestupy mezi dvojicemi soupeřů pak minimálně 2 m.

4.2.3. Ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry jsou připraveny vedle sebe 2 terčové sestavy (panely). Vzdálenost mezi okraji terčových sestav je nejméně 1 m.

4.3. Podmínky

4.3.1. Nástřel se nekoná.

4.3.2. Specifické situace, které charakterizují okamžik ukončení jednotlivého utkání.

A) jeden ze soutěžních subjektů zasáhne všech 5 svých terčů nebo

B) oba soutěžní subjekty vystřílely povolený počet nábojů na 1 utkání nebo

C) uplynul časový limit pro jedno utkání, pokud nebyl v propozicích či při rozpravě zrušen.

4.3.3. Nastane-li z důvodů zvláštního zřetele situace, kdy se utká dvojice proti jednotlivci, má jednotlivec pro každý souboj k dispozici zvolený počet nábojů.

4.4. Hodnocení

4.4.1. Výsledek souboje, který tříčlenná soubojová hodnotící komise vyhlásí veřejným výrokem, se stanoví na základě poměru bodů, které jsou vyjádřením počtu zasažených terčů jednotlivými subjekty, přičemž jeden zasažený terč = 1 bod. Podle toho se i určí vítěz a poražený v utkání anebo zda utkání skončilo nerozhodně. Souboj však nemůže skončit nerozhodně 5:5. Jestliže nelze v takovém případě utkání objektivně rozhodnout, tak se za stejných výchozích podmínek utkání opakuje až do rozhodnutí s tím, že žádný ze soutěžních subjektů již nemůže získat méně než 4 body.

4.4.2. Pokud se komise na výsledku souboje nedohodne, hlasuje. Výrok komise o výsledku souboje je konečný a nelze se proti němu odvolat, ani podat protest.

5. HERNÍ SYSTÉM

5.1. Pro turnaje v soubojích dvojic z malorážové pušky se používá herní systém každý s každým.

5.2. S ohledem na okolnosti hodné zvláštního zřetele, může pořadatel soutěže zvolit pro turnaj i jiný herní systém, například skupinový či švýcarský.

5.3. Při rovnosti bodů se o pořadí rozhoduje stejným způsobem jako při soubojích z velkorážové pistole a revolveru.( viz TP č.4)

6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Ustanovení „Všeobecných pravidel sportovní střelecké činnosti SVZ ČR“ platí ve všech případech, které neřeší tato technická pravidla.

7. SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ

7.1. Schváleno ÚR SVZ ČR dne 8.12.2012

7.2. Platí od 1. 1. 2013

7.3. Zpracoval: SMK SVZ ČR

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist